Funktionsnedsättning

Du som har en fysisk, psykisk eller begåvningsmässig funktionsnedsättning har rätt att få stöd och service. Detta för att kunna leva som andra och aktivt ta del av samhället.

Vi erbjuder stöd till dig som behöver särskild hjälp på grund av någon funktionsnedsättning.

Våra handläggare bedömer vilket behov av stöd och omsorg du behöver för att kunna bo, arbeta eller studera. Stödet och tjänsterna kallas insatser. Insatserna är individuellt anpassade efter dina egna förutsättningar och behov.

Ansök om stöd

Läs mer om att ansöka om stöd och hjälp.

Vad kostar insatserna?

Insatser enligt LSS är oftast kostnadsfria. Du betalar själv för hyran av lägenhet, mat, aktiviteter med mera.

För insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) betalas avgift enligt kommunens taxa. Läs mer om hur avgiften för insatser räknas fram.

Lagar reglerar insatserna

Det är till stor del lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)och socialtjänstlagen (SoL) som reglerar insatserna. 

Det politiska ansvaret för omsorgen om personer med funktionsnedsättning i Nyköpings kommun ligger hos vård- och omsorgsnämnden.

Socialstyrelsen ansvarar för att följa upp så att kommunens verksamheter följer lagarna.

Läs om stöd enligt LSS. 

Läs om stöd enligt SoL.

Mer information

Läs om hur vi jobbar för att förebygga smitta och smittspridning inom vår omsorg

Kommunala Funktionshinderrådet 

Socialstyrelsen 

Diskrimineringsombudsmannen 

Fontänhuset

Silvermånen 

Centrum för forskning om funktionshinder

RSMH - Riksförbundet för social och mental hälsa

FUB

RBU - Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar

Schizofreniförbundet

Institutet för independent living

Kontakta oss

Social omsorg

Tel 0155-24 80 00
E-post regdso@nykoping.se

 

Handläggare barn LSS / Barn och ungdomsenheten
Barn född dag 1-15: Telefon0155-45 70 35
Barn född dag 16-31: Telefon 0155-24 87 17

Adress till handläggarna barn LSS / Barn ungdomsenheten
Lennings väg 7, 611 35 Nyköping

Handläggare vuxna / Myndighetsfunktionen
Telefontid måndag - fredag kl. 9-11: telefon 0155-24 80 16.
E-post: myndighet.funk@nykoping.se

Besök bokas efter överenskommelse med handläggare

Handläggare för bostadsanpassningsbidrag
Telefon: 0155-24 83 31

Adress till Myndighetskontoret samt handläggarna för bostadsanpassningsbidrag
Nyköpings kommun
Myndighetskontoret
611 83 Nyköping

 

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny

Nyheter