Akut hjälp

Om du eller en anhörig behöver hjälp i en akut situation finns stöd inom olika områden. Här hittar du viktiga telefonnummer. 

Akut social hjälp på dagtid vardagar

Om du behöver akut social hjälp på vardagar under kontorstid kl. 8-17 vänder du dig till Barn- och ungdomsenheten eller till Vuxenenheten. Telefonnummer: 0155-24 80 00

Akut social hjälp efter kontorstid och på helger

Till Social beredskap kan du vända dig om du eller din familj har akuta sociala problem när socialtjänsten är stängd, efter kontorstid 8-17 och på helger.
Telefonnummer: 073-773 72 73

Social beredskap tar emot anmälningar om någon person är i akut behov av hjälp, till exempel ett barn som far illa eller en person med missbruksproblem som inte kan ta hand om sig själv.

Om din fråga gäller sjukvård ring 1177 Sjukvårdsrådgivningen.

SOS Alarm 112

Är du i en nödsituation och behöver omedelbar hjälp ring 112. Berätta vad som har hänt, var det har hänt och från vilket telefonnummer du ringer. 

Sjukvårdsrådgivning dygnet runt

Om du eller någon anhörig blivit sjuk och behöver råd av en sjuksköterska ring sjukvårdsrådgivningen.
Telefonnummer: 1177
www.1177.se

Hjälp till barn och unga

Om du är barn eller ung och känner att du inte mår bra får du tips här om vart du kan vända dig för att få hjälp

Vid katastrofer eller större olyckshändelser

Lyssna på lokalradion P4 för mer information. De är skyldiga att sända så kallat VMA - viktigt meddelande till allmänheten, när myndigheterna begär det. VMA kan också skickas ut genom utomhussignal, "Hesa Fredrik".

Nationellt informationsnummer 113 13 och www.krisinformation.se

På 113 13 får du information vid allvarliga olyckor och kriser i samhället, exempelvis en större storm, influensaepidemi eller översvämning. All information som lämnas på 113 13 är avstämd med kommuner, länsstyrelser, centrala myndigheter eller andra ansvariga aktörer.

Du hittar också information på www.krisinformation.se

Polis

I brådskade ärenden ring 112.
För övriga ärenden, till exempel polisanmälan, ring 114 14.
www.polisen.se

Räddningstjänst

I brådskade ärenden ring 112.
För övriga ärenden ring 0155-24 75 00.
Sörmlandskustens räddningstjänsts webbplats

Våld i nära relation

Till dig som blir hotad eller slagen

Social omsorg, vuxenenheten
0155-45 70 03

Familjefridsmottagningen med öppen mottagning
0155-24 81 01

Kvinnojouren Mira
0725-211 711
Kvinnojouren Mira Nyköping

Till dig som hotar eller slår

Familjefridsmottagningen, öppen mottagning
0155-24 81 01

Till dig som har en förälder som hotar eller slår

Cumulus
0155-24 81 01

Efter kontorstid ring Social beredskap 073-773 72 73

Kvinnofridslinjen

020-50 50 50
www.kvinnofridslinjen.se

Brottsofferjouren Nyköping

0155-28 62 20
www.ostrasormland.boj.se

BRIS vuxentelefon om barn

077-150 50 50

BRIS Barnens hjälptelefon

Du som är under 18 år kan ringa till Bris för att få prata med en kurator om det du funderar mycket på eller det du behöver hjälp med. Numret är 116 111. Telefonen är alltid öppen - även på natten.

Du kan också chatta eller mejla - läs mer på www.bris.se

Nyköpings lasarett

0155-24 50 00
www.regionsormland.se

Hitta vård och kontaktuppgifter på 1177.se

Psykiatriska kliniken, Nyköpings lasarett

0155-24 50 00

Psykiatriska akutmottagningen Nyköpings lasarett, Jägarhållet 2

0155-24 72 11 (öppet dygnet runt)

Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken (BUP), Nyköpings lasarett, Bagaregatan 3D

010-492 58 28

UMO - din ungdomsmottagning på nätet

www.umo.se

Läkemedelsupplysningen

0771-46 70 10

Giftinformation

När det är akut ring 112 och begär giftinformation.
I mindre akuta fall ring 010-456 67 00, dygnet runt.
www.giftinformation.se

Jourhavande kompis

Du är aldrig så ensam som du kanske känner dig ibland. Du som är under 25 år kan chatta med Röda Korsets jourhavande kompis och prata om det där som du inte vill eller vågar ta upp med någon annan.

Jourhavande medmänniska

08-702 16 80

Chatta med jourhavande medmänniska 

Jourhavande präst

Ring 112 och fråga efter jourhavande präst.

Chatta med jourhavande präst

Skriv digitalt brev till jourhavande präst

Svenska kyrkan Nyköping

0155-751 00
www.svenskakyrkan.se/nykoping

Öppna sidomeny

Nyheter