Din journal

All vård av patienter måste journalföras. Journalen är ett stöd för oss som arbetar i vården för att vi ska kunna ge dig en god och säker vård. 

Genom sammanhålllen journalföring kan vårdgivare på elektronisk väg dela journaluppgifter med varandra. Bara den som behöver ta del av uppgifterna för att utföra sitt arbete har rätt att läsa i din journal.

Sedan några år tillbaka har vårdgivare, till exempel regionen, kommunen eller en privat vårdgivare, möjlighet att på elektronisk väg dela med sig av journaluppgifter till varandra oavsett var man sökt vård. Det kallas sammanhållen journalföring och sker genom IT-systemet Nationell patientöversikt (NPÖ). Du kan läsa mer om sammanhållen journalföring på 1177:s webbplats.

De uppgifter om dig som Nyköpings kommun gör tillgängligt för andra vårdgivare är: 

  • Personuppgifter: ditt namn, personnummer, adress, telefonnummer, kontaktuppgifter till närstående eller företrädare och om det finns ett tolkbehov.
  • Funktionstillstånd: vad du klarar själv respektive inte klarar själv, vilka hjälpmedel du använder.
  • Tolkbehov
  • Planer: som rör hälso- och sjukvård.
  • Uppmärksamhetssignaler: varning, smitta, vårdrutinavvikelse.

Effektivare och säkrare vård

För dig som patient betyder sammanhållen journalföring enklare kontakter med vården, säkrare bedömningar och snabbare väg till rätt diagnos och behandling. Du slipper att upprepa din vårdhistoria i mötet med en ny vårdkontakt och journaler behöver inte skickas med post mellan vårdgivarna.

Med ditt samtycke

Det är bara vårdpersonal som har en patientrelation med dig som får ta del av uppgifter i dina journaler för att kunna ge dig god och säker vård. Ingen vårdpersonal kan läsa i dina journaler från andra vårdgivare utan att du gett ditt samtycke.

Om du inte vill vara med i sammanhållen journalföring

Du har rätt att välja att inte vara med i sammanhållen journalföring. Och du kan välja att spärra uppgifter som du inte vill ska finnas tillgängliga för andra vårdgivare. Tala med din sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast om du vill spärra uppgifter. Du spärrar din information genom att fylla i en särskild blankett, i samråd med vårdpersonal.

Om du spärrar uppgifter ansvarar du själv för att informera vårdpersonalen om det de behöver veta för att ge dig en god och säker vård.

Du har möjlighet att ångra dig om du spärrat din patientinformation. Prata i så fall med behörig vårdpersonal där du spärrat din information om att du vill häva spärren.

Höga säkerhetskrav

Hög säkerhetsnivå, sekretess och spårbarhet krävs när information ska delas mellan olika vårdgivare. Vård- och omsorgspersonal måste identifiera sig med eTjänstekort för att ta kunna ta del av informationen. Det är bara personal som har behov av informationen och som du har en aktuell patientrelation med som med ditt samtycke har rätt att läsa journalen.

Det ska alltid gå att spåra vilka som haft tillgång till din journal via en så kallad logglista. Som patient har du rätt att själv ta del av loggarna, kontakta din vårdgivare.

Mer information

 

Kontakta oss

Social omsorg

0155-24 87 23

regdso@nykoping.se

 
 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny