Demens

Demens är ett samlingsnamn för ett antal sjukdomar och skador som kan drabba hjärnans funktioner och medför psykiska, fysiska och sociala problem. Det finns stöd att få, både genom insatser och genom Resursteamet demens. 

Symptom kan bland annat vara svårigheter med minnet, kommunikationsproblem, personlighetsförändring och svårigheter att hitta. Demens tillhör inte det normala åldrandet, men är vanligare i hög ålder.

Läs mer om demenssjukdom på Demenscentrum

Utreda en demenssjukdom

Det är läkare på Region Sörmland som utreder och fastställer demensdiagnos. Kontakta därför först din vårdcentral. Läs mer på 1177

Ansök om stödinsatser

Du kan ansöka om olika former av stödinsatser. I kommunen finns dagverksamhet, hemtjänstdemensboenden, trygghetslarm och korttidsboende. Inom omsorgen finns särskilda team som är inriktade på att jobba med personer som har demenssjukdom.  

Du som vårdar en anhörig eller närstående som har ett omfattande omvårdnadsbehov kan också ansöka om att få avlösning i hemmet

För att få stöd behöver du först ansöka:

Ansök om stöd

Tillsammans med handläggare går ni igenom dina eller din anhöriges behov. Handläggaren bedömer just dina behov och din rätt till hjälp enligt socialtjänstlagen och fattar därefter beslut om insats. 

Det är dina personliga behov av vård och omsorg som avgör vilken instas du får. Det går inte att ställa sig i kö till ett demensboende.

Stöd för dig och dina anhöriga

I Nyköpings kommun finns också Resursteamet demens. Vi fungerar som en lots genom att ge råd och stöd vid demenssjukdom.

Vi finns till för dig som har en demenssjukdom och för dig som är anhörig till någon med demenssjukdom.

Resursteamet demens består av personal med särskilda kunskaper om demenssjukdom. Vi som arbetar i teamet har tystnadsplikt och tjänsterna är kostnadsfria. 

Du kan kontakta oss utan att ansöka om en insats. Du som har beslut om en insats – privat eller kommunal – kan också kontakta oss för råd och stöd.

Vad kan Resursteamet demens göra för dig?

  • Ge råd och information
  • Erbjuda stödsamtal och/eller besöka dig hemma
  • Erbjuda gruppträffar

Kontakta Resursteamet demens för frågor eller stöd:
resursteametdemens@nykoping.se eller 0155-24 78 54.

Mer stöd

Det finns också nationella organisationer där du som anhörig till en person med demenssjukdom kan få stöd, till exempel: 

 

Kontakta oss

Resursteamet demens

resursteametdemens@nykoping.se
Therese Wall, enhetschef
0155-24 78 54

Växelnummer: 0155-24 80 00

Frågor om att ansöka

Handläggare på Myndighetsfunktionen
0155-24 88 50, telefontid kl 13-14
myndighet.aldre@nykoping.se

 

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny

Nyheter