Dödsfall och begravning

I vissa fall kan kommunen erbjuda hjälp och ekonomiskt stöd efter dödsfall. Svenska kyrkan har det övergripande ansvaret för begravningar.

När någon har avlidit ska det göras en bouppteckning. Om den dödas tillgångar endast täcker begravningskostnader och andra kostnader i samband med dödsfallet kan bouppteckning ersättas med dödsboanmälan.

Det är i första hand anhöriga till den avlidna som ansvarar för att begravningen äger rum. Om den avlidna saknar anhöriga går socialtjänsten in och beställer begravning hos en begravningsbyrå.

Begravning

Svenska kyrkan har det övergripande ansvaret för begravningar.

Borgerlig begravning

För den som önskar borgerlig begravning kan kontakt tas med en begravningsbyrå för mer information. Lokal för borgerlig begravningsceremoni tillhandahåller respektive församling inom kommunen utan kostnad.

Allmänna och särskilda begravningplatser

  • Svenska kyrkan sköter de allmänna begravningsplatserna i kommunen.
  • Det finns en särskild begravningsplats för muslimer inom ett område på Nya kyrkogården i Nyköping.
  • För andra trosinriktningar finns begravningsplatser på annat ställe, som kan användas.
  • Inga privata begravningsplatser finns för närvarande inom kommunen.
  • Om du önskar gravsättning eller spridande av aska utanför allmän begravningsplats ska du söka tillstånd hos Länsstyrelsen.
  • Frågor när det gäller begravningsplatser besvaras av Svenska kyrkans kyrkogårdsförvaltning.

Kontakta Svenska kyrkan

Här hittar du mer information om begravning och kontaktuppgifter till Svenska kyrkan i Nyköping.

Kontakta oss

Social omsorg

Växel 0155-24 80 00

 
 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny

Nyheter