Trygghetslarm

Trygghetslarm hjälper dig att tillkalla personal om du har behov av hjälp. Att ha trygghetslarm ska bidra till att du känner dig trygg hemma. 

Hur fungerar trygghetslarm?

Trygghetslarm är till för den som riskerar fallolyckor i hemmet eller vill kunna tillkalla hjälp vid behov. Det finns i ditt hem och är digitalt. Larmet är enkelt att installera och du larmar kommunens samordningscentral i Nyköping genom att trycka på armbandets larmknapp. Samordningscentralen är bemannad dygnet runt och du kommer snabbt i kontakt med hemtjänsten, antingen via telefon eller via hembesök. Trygghetslarmets räckvidd är inne i bostaden.

Nyckelfritt lås

Hos den som beställer trygghetslarm installeras ett nyckelfritt lås med automatik utan kostnad.Kommunens låsinstallatör bokar en tid för det. En nyckel ska alltid finnas kvar på kommunens samordningscentral.

Vid akut sjukdom ska du alltid ringa 112.   

Trygghetslarmet testas automatiskt och kontinuerligt så att det fungerar som det ska. Testet genomförs utan att du märker det.

Vem har rätt till trygghetslarm?

Trygghetslarm beviljas dig som av olika anledningar har en ökad fallrisk och/eller upplever dig själv som otrygg i hemmet.

Vad kostar ett trygghetslarm?

Kostnaden för trygghetslarm grundar sig på din inkomst och kan högst vara 304 kr/månad. Det kostar ingenting att larma, det ingår i din månadsavgift.

Kan jag ta med larmet till sommarstugan?

Ja, det är möjligt om fritidshuset ligger inom kommunen. Ligger det i en annan kommun behöver du ta kontakt med en biståndshandläggare och göra en beställning till den kommunen som får installera ett larm för den aktuella perioden. Ett tips är att göra det i god tid. Vill du ha kvar ditt larm hemma också får du alltså betala för två larm.

Du som är över 75 år

Du som är över 75 år, folkbokförd och bosatt i Nyköpings kommun kan begära att få trygghetslarm utan någon utredning. Det görs då en så kallad förenklad handläggning. Du kommer att bli erbjuden ett besök av en arbetsterapeut från Myndighetskontoret.

Ansökan om trygghetslarm

Du ansöker genom att ta kontakt med kommunens handläggare. Tillsammans går ni igenom dina behov och önskemål. Därefter gör handläggaren en bedömning av dina behov och fattar beslut. Du får ett biståndsbeslut med posten.

För att begära trygghetslarm tar du kontakt med handläggare.

Fyll gärna i blanketten för begäran om trygghetslarm, innan du kontaktar oss.

Avsluta och lämna tillbaka trygghetslarm

Om du inte längre ska ha trygghetslarm ska du lämna tillbaka det. Kontakta larminstallatör på telefon 0155-24 85 85, telefontid vardagar kl 8-9.30. Det nyckelfria låset kommer då också att monteras ned, larminstallatör bokar tid med dig för det. 

Kontakta oss

Social omsorg

regdso@nykoping.se
0155-24 80 00

Kontaktuppgifter till handläggare

Enhetschef Kristina Silverarfve Östergren
Trygghetslarm och kommunens samordningscentral
0155-45 77 78
kristina.ostergren.silverarfve@nykoping.se 

 

 

 

 

Larminstallatör

0155-24 85 85
Telefontid vardagar kl 8-9.30

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny