Ensamkommande flyktingbarn

Nyköpings kommun har en utslussverksamhet med 8 lägenheter för unga över 18 år. Barn och ungdomar bor också i släktingars hem, familjehem eller på privata boenden.

Att arbeta med ensamkommande barn och ungdomar

Ungdomarna introduceras i det svenska samhället och förbereds för att senare kunna ta hand om sig själva. Personalen arbetar för att utveckla, stärka och skydda ungdomarna.

Personal i utslussverksamheten för ensamkommande finns till hands i vardagen för ungdomarna och hjälper dem till exempel med myndighetskontakter, läxläsning och fritidsaktiviteter.

Personalen har ett nära samarbete med barnens och ungdomarnas godemän/ tillförordnad vårdnadshavare, skola, föreningsliv samt hälso- och sjukvård.

Frågor och svar om ensamkommande flyktingbarn

Vad är definitionen av ensamkommande flyktingbarn?

Det är barn som inte har någon vårdnadshavare i Sverige och som är under 18 år när de kommer till Sverige.

Var har barnen kommit ifrån?

Just nu kommer det inte så många ensamkommande barn till Sverige.

Hur mår barnen när de kommer hit?

Barn har kommit från länder i krig och de är ledsna, rädda och oroliga. De kan känna sig övergivna av sin familj eller så har de skuldkänslor för att de skickades iväg för att rädda sig själva, men resten av familjen är kvar.

Hur länge stannar barnen i Nyköping?

De som får uppehållstillstånd blir kvar i kommunens ansvar som längst tills de fyller 21 år. De kan bo i vår egen utslussverksamhet, i familj eller på privat boende.

Går barnen i skolan?

Alla barn och ungdomar har rätt att gå i skolan, men det är först när de fått uppehållstillstånd som de har skolplikt.

Går barnen i skolan?

Alla barn och ungdomar har rätt att gå i skolan, men det är först när de fått uppehållstillstånd som de har skolplikt.

Följer ni upp hur det går för barnen?

Ja, vi följer upp varje individs situation enligt gällande lagstiftning. Det innebär bland annat att vi har enskilda samtal med ungdomarna, möten med boendepersonal, besök där de bor, samverkan med skola såväl som med andra aktörer.

Vem betalar vad det kostar?

Det gör staten. Nyköpings kommun får ersättning från Migrationsverket för samtliga kostnader.

Kontakta oss

Social omsorg

0155-24 80 00
regdso@nykoping.se

Individ- och familjeomsorgen
Barn, unga och familj
Östra Rundgatan 11
barnochungdomsenheten@nykoping.se

Enhetschef
Lisa Jonsson
0155-24 85 62
lisa.jonsson@nykoping.se

 

Bris stödlinje för barn och unga

Telefonnummer 116 111
Bris webbplats

 

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny