Familj, barn och ungdom

Alla har rätt att få må bra. Men ibland är inte livet så lätt och du kan behöva stöd. Läs om det stöd du kan få som barn, ungdom, familj eller förälder. Det finns till exempel stöd vid seperation, föräldrakurser, samtalsstöd för ungdomar och stöd vid missbruk eller våld. 

Akut hjälp – viktiga telefonnummer

Om du eller en anhörig behöver hjälp i en akut situation finns stöd inom olika områden. Här hittar du viktiga telefonnummer vid akut hjälp.

Behöver du hjälp från socialtjänsten efter kontorstid, ring Social beredskap 073-773 72 73. 

Stöd till familjen

Familjecentraler för familjer med barn upp till 12 år

I Nyköpings kommun finns två familjecentraler på Arnö och i Brandkärr, som erbjuder öppen förskola och stöd för dig som är förälder med barn upp till 12 år. Under samma tak finns också barnavårdscentral och barnmorskemottagning.

Familjebehandling för familjer med barn upp till 20 år

Familjebehandling är ett personligt stöd till hela familjen med syfte att stärka föräldraskapet. Det är för familjer som har barn upp till 20 år och som behöver  få hjälp med vardagsrutiner och struktur, skapa förståelse för varandra och hjälpa till att hitta strategier för att hantera och reda ut konflikter.

Familjerådgivning

Familjerådgivning är till för par och familjer som behöver bearbeta samlevnadsproblem och andra konflikter.

Stöd vid våldsamma eller kränkande beteenden

Med våld menar vi varje handling som smärtar, skadar, skrämmer eller kränker dig. Eller om någon får dig att göra något mot din vilja eller att avstå från att göra något som du vill. Det kan också handla om att någon begränsar och har makt över din ekonomi.

Det finns stöd både för dig som drabbas av våld och för den som är våldsutövare. Läs mer om våld i nära relation. 

Familjehem och jourhem

Har du och din familj möjlighet att ställa upp för ett barn eller en ung människa? Vi söker familjer, som under kortare eller längre perioder, kan öppna sitt hem för ett barn eller en tonåring som behöver bo i familjehem eller jourhem. Läs mer om familjehem och jourhem. 

Missbruk och beroende

Nyköpings kommun erbjuder olika former av kostnadsfri hjälp och stöd för personer som har beroende- eller missbruksproblem - inklusive spelmissbruk - eller som är anhöriga till någon med missbruk/beroende.

Ekonomiskt stöd

Vi erbjuder kostnadsfri rådgivning i frågor om ekonomi till exempel budget, hushållsekonomi, avbetalningar och skuldsanering. 

Om du inte kan försöja dig och din familj kan du ansöka om ekonomiskt bistånd, kallades tidigare socialbidrag.

Stöd för anhöriga

Har du en familjemedlem eller en vän som behöver mycket stöd och hjälp från dig? Att vara den som hjälper kan ibland kännas tungt. Kommunens anhörigstöd erbjuder dig stöd och möjlighet att få kontakt med andra i din situation.

Psykisk ohälsa

Om du känner dig nedstämd eller orolig, har svårt att sova eller lider av psykiska besvär så finns stöd och hjälp att få. Vi har listat stöd och länkar vidare till bland annat Region Sörmland och samtalsstöd. 

Stöd för barn

Cumulus – barnens stöd vid svårigheter i familjen

Barn som har upplevt våld i familjen, har föräldrar med psykisk ohälsa, missbruk eller har separerade föräldrar som är i svår konflikt kan få stöd genom Cumulus.

Elevhälsan – ett stöd i skolan

På respektive skola finns elevhälsan som kan stötta elever som har hälsoproblem eller behöver särskilt stöd. Inom elevhälsan arbetar bland annat specialpedagoger, skolpsykologer, kuratorer, skolsköterskor, skolläkare och socialpedagoger.

På respektive skolas webbsida kan du läsa mer om din skolas elevhälsa 

Läs mer om hur skolan arbetar med elevhälsa.  

Orosanmälan – om du misstänker att ett barn far illa

Om du misstänker att ett barn eller en ungdom behöver stöd eller skydd, gör en orosanmälan till socialtjänsten

Barnahus – myndighetssamverkan vid vålds- eller sexualbrott

På Barnahus i Nyköping samverkar sju socialtjänster, polis, åklagare, barn- och ungdomskliniken, barn- och ungdomspsykiatri samt kvinnokliniken när det finns misstanke om att barn och ungdomar är utsatta för vålds- eller sexualbrott

Elever med särskilda behov

Har du ett barn som är i behov av särskilt stöd i förskolan eller skolan? Eller är du orolig för ditt barn och vill diskutera särskilt stöd? Ett barn kan behöva stöd under en kortare eller längre tid, läs mer om särskilt stöd och elevhälsa.

Stöd för ungdomar

Elevhälsan – ett stöd i skolan

På respektive skola finns elevhälsan som kan stötta elever som har hälsoproblem eller behöver särskilt stöd. Inom elevhälsan arbetar bland annat specialpedagoger, skolpsykologer, kuratorer, skolsköterskor, skolläkare och socialpedagoger.

 

Ungdomsstödjarna – för dig mellan 10-20 år och för vårdnadshavare

Att vara tonåring kan vara både jobbigt, svårt och förvirrande. Därför finns kommunens ungdomsstödjare som kan vara ett stöd för dig som är ungdom eller för dig som är vårdnadshavare till en ungdom. Hit kan du vända dig med både små och stora problem. 

Ungdomsmottagning

På en ungdomsmottagning kan du få hjälp med många olika saker, som stöd om du mår dåligt, svar på frågor om kroppen, sex och relationer, skydd mot graviditet och könssjukdomar. Region Sörmland har hand om Nyköpings ungdomsmottagning. 

Om du mår dåligt

Alla mår dåligt ibland, när livet inte fungerar som man vill. Mer än var fjärde person drabbas någon gång i livet av psykisk ohälsa som gör att de behöver stöd av andra. På en samlingssida har vi samlat tips om vart du kan vända dig för att få hjälp om du känner att du inte mår bra. 

Alkohol och droger

Du som är ungdom eller förälder till en ungdom som har problem med alkohol eller droger kan kontakta öppenvård ungdom, för att få råd och stöd, information eller behandling.  

Stöd vid kriminellt riskbeteenden

Ungdomstiden kan vara en period i livet där man begår brott. När det leder till livsförändringar finns det i Nyköping möjlighet för ungdomar med kriminellt riskbeteende och deras föräldrar/vårdnadshavare att få stöd genom social insatsgrupp (SIG). Syftet med SIG är att hjälpa ungdomar att bryta en kriminell livsstil.

Har du blivit utsatt för kriminalitet? Läs mer på Brottsoffermyndighetens webbplats om vilket stöd som finns att få 

Föräldrar och föräldraskapsstöd

Bekräfta föräldraskap/faderskap

Om du och din partner inte är gifta när ni får barn eller om ni är två kvinnor - gifta eller ogifta - som får barn tillsammans, så måste föräldraskap/faderskap fastställas

Umgängesstöd

Vid separationer händer det att barn tappar kontakten med en av föräldrarna. Umgängesstöd är en möjlighet för dig som förälder att behålla eller återuppta kontakten med barnet.

Kurs för föräldrar som är nya i Sverige

Att vara förälder i ett annat land än det man vuxit upp i kan leda till frågor om samhället och familjelivet. I kursen Föräldraskap i Sverige får du lära dig mer om föräldraskap i Sverige, skola, rättigheter och skyldigheter samt barns hälsa. Läs mer om Föräldraskap i Sverige

Stöd och kurs för separerade föräldrar som har svårt att komma överens

Hur påverkas barn när föräldrar som har separerat har svårt att samarbeta? Barn i föräldrars fokus (BIFF) är en föräldrautbildning med fokus på just det. Läs mer om Barn i föräldrars fokus. 

Samarbetssamtal erbjuder vi dig som är förälder och som behöver hjälp att komma överens med din partner om vårdnad, boende eller umgänge för era barn.

Kurs i att hantera vardagen med barn

Hur skapar vi harmoni kring matbordet? Hur undviker vi stressiga situationer? Hur kan vi förebygga konflikter? Hur får vi mer tid till härligt umgänge med våra barn? I stödprogrammet Alla barn i centrum (ABC) får man möjlighet att diskutera med andra föräldrar genom fyra gruppträffar med olika teman.

Läs mer och anmäl dig via Brandkärrs eller Arnös familjecentrals webbsida. 

Få hjälp med samordning (SIP)

Du som har många kontakter med olika myndigheter, som socialtjänst, skola och sjukvård kan få stöd i att samordna dina insatser.

Samarbete mellan skola och socialtjänst

I Nyköpings kommun finns ett avtal om att skola och socialtjänst ska samverka, både genom förebyggande insatser på gruppnivå och genom riktade insatser på individnivå.  Barnets bästa är i fokus vid samverkan och avtalet finns för att inga barn eller unga ska hamna mellan stolarna. 

Bli kontaktfamilj, kontaktperson eller ledsagare

Vi är i stort behov av personer som vill bli kontaktfamilj, kontaktperson eller ledsagare. Läs mer om att bli sådan uppdragstagare och gör en intresseanmälan

Vad gör socialtjänsten?

Få Koll på soc

Kontakta oss

Individ- och familjeomsorg

regdso@nykoping.se
0155-24 80 00

Postadress

Nyköpings kommun
Division Social omsorg
Individ- och familjeomsorg
611 83 Nyköping

Besöksadress 
Östra Rundgatan 11
611 33 Nyköping

Behöver du hjälp efter kontorstid, ring
Social beredskap 073-773 72 73

 

Verksamhetschef

Gabriel Billing
gabriel.billing@nykoping.se
0155-24 80 46

 

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny

Nyheter