Orosanmälan - misstanke om barn som far illa

Socialtjänsten har det yttersta ansvaret för att barn upp till 18 år får sina grundläggande behov tillgodosedda. För att vi ska kunna hjälpa till måste vi få veta var behoven finns. Du kan göra en orosanmälan om du misstänker att ett barn far illa.

Orosanmälan

Misstänker du att ett barn eller en ungdom far illa?

Ring oss!

0155-45 77 14

Eller gör en anmälan via vår e-tjänst

Du kan också faxa på nummer: 0155-740 86

Privatpersoner bör anmäla till socialtjänsten om man känner till något barn som behandlas på ett sådant sätt att det behöver stöd eller skydd. 

Du som arbetar med barn och unga

Du som möter barn och unga i ditt arbete gör orosanmälan via en annan e-tjänst:

Orosanmälan - från verksamhet som berör barn och unga, e-tjänst

Alla som arbetar med barn och ungdomar har ett gemensamt ansvar för att uppmärksamma deras situation. 

Personal på bland annat förskolor, skolor, fritidsgårdar och vårdcentraler har ett personligt ansvar enligt 14 kapitlet 1 § i socialtjänstlagen att anmäla till socialtjänsten om de känner oro för ett barn.

Av lagtexten framgår att det räcker att tro att socialtjänsten kan komma att behöva ingripa – du behöver inte vara säker, det är socialtjänsten som utreder.

Mer information

Läs mer här om vad som händer efter en orosanmälan. 

Film som förklarar orosanmälan, från Socialstyrelsen 

Kontakta oss

Social omsorg

Behöver du hjälp efter kontorstid
ring Social beredskap
073-773 72 73 

Misstänker du att barn eller ungdomar far illa?
Ring: 0155-45 77 14
måndag - torsdag kl 7:45-17
fredag kl 8-16
Lunchstängt kl 12-13

barnochungdomsenheten@nykoping.se

Fax: 0155-74086

Barn- och ungdomsenheten

Enhetschef
Lisa Jonsson
lisa.jonsson@nykoping.se

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny