Hemlöshet

Här kan du läsa om vilken akut hjälp du kan få om du inte har någonstans att sova. Du kan också läsa om vilket annat stöd som finns inom socialtjänsten, om du vill förändra din situation.

 

Om du också behöver råd och stöd som gäller din ekonomiska situation, kan du kontakta mottagningsgruppen på ekonomiskt bistånd, telefonnummer 0155 24 80 55, telefontid måndag-torsdag kl. 13.30-14.30.

Härbärget på Brunnsgatan 35

Den 3 mars 2020 öppnade ett härbärge på Brunnsgatan 35 i centrala Nyköping. Härbärget drivs i samarbete mellan Sörmlands Stadsmission och Nyköpings kommun.

På härbärget kan den som är akut hemlös och som är folkbokförd i Nyköpings kommun få sova. Härbärget är öppet alla dagar klockan 19-08. På härbärget finns:

  • en tillfällig och trygg sovplats
  • möjlighet till dusch, tvätt och klädbyte
  • möjlighet till ett mål varm mat
  • möjlighet till samtal om sin livssituation
  • samhällsinformation och hjälp med vård- och myndighetskontakter
  • hjälp att planera för en väg ut ur hemlöshet.


På härbärget finns inget krav på absolut nykterhet eller drogfrihet, men alla gäster ska kunna ta hand om sig själva och följa de regler som finns för allas trygghet och säkerhet.

På Brunnsgatan 35 finns också en dagverksamhet som är öppen varje vardag klockan 08-16. Den finns till för personer i socialt utsatta situationer. Personer som till exempel är hemlösa, ekonomiskt utsatta, våldsutsatta eller har missbruks- och beroendeproblem.

Röda Villan och Nygården

Har du missbruksproblem och är hemlös finns också kommunens akut- och utredningsboende Röda Villan. Här kan du få stöd att börja vägen mot ett missbruksfritt liv.

Efter en tid på Röda Villan finns möjlighet till en plats på stöd- och motivationsboendet Nygården. Här får du arbeta med en långsiktig plan för ett självständigt liv med egen bostad.

Om du är intresserad av att veta mera om stöd på Röda Villan och Nygården, kan du klicka på länkarna. Du kan också kontakta socialtjänstens Vuxenenhet på Östra Rundgatan 11. Telefonnummer: 0155 - 45 77 93.

Förebyggande arbete

Nya bostäder byggs och socialtjänsten når och stöttar allt fler via förebyggande arbete, till exempel skuldsanering, vräkningsprevention och uppsökande team. Det uppsökande teamet inom Vuxenhetens missbruksvård söker upp och får kontakt med bland annat akut hemlösa.

Vuxenenheten har också ett bostadssocialt team som samlar upp alla delar av Vuxenenhetens arbete för personer som saknar bostad, både på kort och på lång sikt. Teamet arbetar också med att förebygga vräkningar genom att i ett tidigt skede arbeta med inkomna anmälningar från hyresvärdar.

Kontakta oss

Socialnämnden

Martin Karlsson
Sakkunnig tjänsteperson
0155-45 80 36
martin.karlsson.1@nykoping.se

Härbärget
Brunnsgatan 35
Kontaktuppgifter på Stadsmissionens webbplats

Socialtjänsten

Vuxenenheten
Socialtjänsten i Nyköpings kommun
Östra Rundgatan 11
Telefonnummer: 0155 - 45 77 93

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny

Nyheter