Ansök om god man eller förvaltare

Du som har svårt att hantera räkningar eller svårt att få vardagen att fungera,  kan ha rätt att få hjälp av en god man eller förvaltare. Du eller en nära anhörig kan ansöka om det. Andra myndigheter och utomstående personer kan också anmäla behov av god man eller förvaltare.

Vem har rätt till hjälpen?

Om du på grund av sjukdom, psykisk funktionsnedsättning, intellektuell funktionsnedsättning eller försvagat hälsotillstånd inte kan sköta din ekonomi, bevaka din juridiska rätt eller annat i vardagen - kan du ha rätt till en god man eller förvaltare. Du måste ha fyllt 18 år för att ha rätt till den hjälpen.

Det kan finnas alternativ till god man eller förvaltare och det ska prövas först som exempelvis fullmakt, framtidsfullmakt, personligt ombud, boendestöd, förmedlingsmedel och anhörigbehörighet. Fullmakt, framtidsfullmakt och anhörigbehörighet kan du läsa mera om här.

Läs om framtidsfullmakt och anhörigbehörighet på Svenska bankföreninges webbplats. 

Att ha god man är en frivillig insats medan att ha en förvaltare är en tvångsåtgärd. En god man eller förvaltare hjälper till med ekonomin, bevakar juridisk rätt eller ger annat stöd i vardagen. Läs mer om vad en god man eller förvaltare kan hjälpa dig med.

En god man eller förvaltare är inte antälld av kommunen utan jobbar ideellt men har rätt till ett arvode. Du kan läsa om arvode här.

Ansök om god man eller förvaltare

 1. Ansökan till tingsrätten
  Fyll i blanketten "Ansökan till tingsrätten". Skicka in ansökan direkt till Nyköpings tingsrätt. Kom ihåg att följande ska skickas med ansökan: personbevis samt läkarintyg eller social utredning (social utredning görs om den ansökan gäller redan har till exempel omsorg från kommunen eller regionen).

  Du kan föreslå en lämplig god man eller förvaltare redan i ansökan om du vill. Överförmyndarnämnden är enligt lag skyldig att kontrollera den föreslagna gode mannens eller förvaltarens uppgifter hos kronofogdemyndigheten, socialförvaltningens register och rikspolisstyrelsens belastningsregister. När kontrollen är klar blir den föreslagna gode mannen eller förvaltaren kontaktad av oss för vidare information. 

 2. Handläggning och beslut
  Tingsrätten handlägger ansökan. Kommunens överförmyndarkontor hanterar också ansökan på uppdrag av tingsrätten. Om behovet finns så tillfrågar överförmyndarkontoret en lämplig god man eller förvaltare.

 3. Du träffar en god man eller förvaltare
  Du får nu träffa en person som överförmyndarkontoret har sett ut som lämplig och är föreslagen till att bli din gode man eller förvaltare. Du ges alltid möjlighet att tacka ja eller nej till den föreslagna gode mannen eller förvaltaren.

 4. Beslutet kommer med posten/e-post
  Den som ansöker får beslutet med post eller e-post från tingsrätten då det är tingsrätten som tar beslutet om det blir ett godmanskap eller förvaltarskap. I beslutet står det också vem som har blivit utsedd till god man eller förvaltare.

Anmäl behov av god man eller förvaltare

Är du inte make/maka, sambo eller nära anhörig kan du ändå påkalla behov av en god man eller förvaltare för någon. När du anmäler ett behov av god man eller förvaltare för någon är det viktigt att du läser igenom instruktionen som finns tillsammans med blanketten "Anmälan till överförmyndarkontoret".
Anmälan ska du skicka in till Nyköping-Oxelösunds Överförmyndarnämnd.

Kontakta oss

Överförmyndarkontoret

Finns i Stadshuset i Nyköping men jobbar för både Oxelösunds och Nyköpings kommun.

overformyndaren@nykoping.se

Nyköpings kommun
611 83 Nyköping

Telefon växel 0155-24 80 00
Telefontid:
Måndag-fredag kl 10-12
Telefon: 0155-24 87 00

OBS Under vecka 28-30 har vi ändrade telefontider.
Vi har då telefontid mån-onsd kl.10-12

Fax: 0155-26 78 08

Besök

Boka besök på 0155-24 87 00 eller overformyndaren@nykoping.se

 

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny