GPS-larm

Ett GPS-larm är till för den som lever ett rörligt liv och vill leva självständigt med hög grad av trygghet. GPS-larmet ingår i kategorin trygghetslarm dem som bor i ordinärt eller särskilt boende och har ett kognitivt problem eller andra svårigheter. Inte bara i hemmet utan också utomhus i olika sammanhang. Larmet bärs alltid på armen.

Med ett knapptryck går larmet till samordningscentralen på brandstationen. De får direkt en position var brukaren är och kan även kommunicera med brukaren via den inbyggda högtalartelefonen.

En utryckning sker omgående när larmet aktiverats.

Möjlighet finns att sätta ett så kallat digitalt staket för automatiskt larm till samordningscentralen. Digitalt staket innebär att det automatiskt går ett larm till samordningscentralen om man befinner sig utanför larmzonen.

Vad kostar det?

Ett GPS-larm har en månatlig avgift som är beroende av inkomst. Avgiften är densamma som för trygghetslarm.

Bra att veta

GPS-larm kräver en ansökan, en utredning och ett biståndsbeslut som meddelas med posten.

Öppna sidomeny

Nyheter