Brandkärrs familjecentral

Brandkärrs familjecentral är en mötesplats där barnet står i centrum och är öppen för blivande föräldrar och föräldrar med barn 0-12 år.

Under samma tak erbjuder vi barnfamiljer:

  • Öppen förskola - familjer med barn 0-6 år är välkomna. I öppna förskolan träffar ni förskollärare, kan umgås med andra barn och föräldrar och utbyta erfarenheter. Här finns det finns plats för lek, sång, skapande och goda samtal
  • Råd och stödsamtal med våra kuratorer - föräldrar med barn 0-12 år är välkomna att boka tid för enskilt samtal med oss
  • Barnavårdscentral  - bokade besök måndag till fredag
  • Barnmorskemottagning - bokade besök onsdag och torsdag

Öppna förskolan

Vi vill värna om en god pedagogisk kvalitet i verksamheten och en trevlig miljö för besökande barn, vuxna och personal. Därför har vi en viss begränsning av antalet besökare. Cirka 10-12 familjer kan vistas samtidigt i våra lokaler och skulle de vara "fullt" när ni kommer finns det möjlighet att leka på vår utegård i väntan på att det finns plats för er.

Fortfarande gäller att man endast kommer då man är frisk och symtomfri.

Frukt, kaffe och te finns att köpa. Swish eller kontant betalning.

Varmt välkomna!

Öppna förskolans öppettider

Måndag 9-12 (0-6 år)
Tisdag 9-12 Babyöppet (0-1 år)
Tisdag 13-16 (0-6 år)
Onsdag 9-12 Småbarnsöppet (0-2 år)
Torsdag 13-16 (0-6 år)
Fredag 9-12 (0-6 år)

Avvikande öppettider:

2024
fredag 12 april stängt
onsdag 24 april stängt
torsdag 25 april stängt
fredag 10 maj stängt

Spädbarnsmassage

På familjecentralen har du möjlighet att enskilt eller tillsammans med andra föräldrar och pedagogerna på öppna förskolan, lära dig att massera ditt lilla barn. Lämplig ålder på barnet är 2-6 månader. Varje kurs innehåller tre träffar på cirka 45 minuter. 
Kursstarter våren 2024: 9 april, 30 april 21 maj

Är du intresserad ring 0155-24 84 96 för mer information eller mail oppen.fs.fc.brandkar@nykoping.se

ABC - föräldraprogram

I Nyköpings kommun erbjuder vi det kostnadsfria föräldraskapsstödsprogrammet ABC- alla barn i centrum för föräldrar med barn 0-2 år eller 3-12 år. Information om ABC hittar du på www.allabarnicentrum.se.

Anmäl ditt intresse till britta.isakson@nykoping.se eller asa.holgersson@nykoping.se

Föräldraskap i Sverige

Att vara förälder i annat land än det man vuxit upp i kan leda till frågor om samhället och familjelivet. 

Föräldraskap i Sverige är träffar för dig som är utrikesfödd förälder med barn i åldern 0-18 år som vill veta mer om det svenska samhället. 

Anmäl ditt intresse till britta.isakson@nykoping.se eller asa.holgersson@nykoping.se

Föräldragrupp för nyblivna föräldrar

Föräldraskapssstöd i grupp syftar till att främja barns uppväxtvillkor, detta kan en föräldragrupp göra genom att ge ökad kunskap om barn och barns behov. Gruppen ger även möjlighet att vidga det sociala nätverket genom att möta andra föräldrar med små barn. Vi hoppas även att vi kan verka för att öka delaktigheten och jämställdheten i föräldraskapet. Träffarna leds av BHV-sköterska men även andra professioner kan delta som till exempel socionom och förskollärare. Träffarna bygger på aktiva deltagare och varje tematräff skapas av gruppen tillsammans. Exempel på ämnen att utgå ifrån kan vara: Omställning, Vardagsliv (balans i vardagen, skärmvanor, sömn), Samspel och anknytning, Föräldrar tillsammans, Mat, Barns utveckling (motorisk utveckling och språkutveckling). 

Anmäl ditt intresse eller ställ dina frågor till din BVC-sköterska på familjecentralen

Temakväll om barns språkutveckling 

Vi tittar på en film och samtalar sedan om hur föräldrar och andra vuxna kan stödja barnet för att språket ska utvecklas på bästa sätt. Teori och praktik varvas med diskussioner. Dina frågor och funderingar är utgångspunkt för kvällens diskussioner. Vi ses på familjecentralen i Brandkärr. Välkommen med din intresseanmälan på telefon 0155-24 84 96 eller på mail oppen.fs.fc.brandkar@nykoping.se

 

BIFF-Barn i föräldrars fokus  

I Nyköpings kommun erbjuder vi det kostnadsfria föräldraprogrammet BIFF- Barn i föräldrars fokus som är en föräldrautbildning med fokus på hur barn påverkas när separerade föräldrar har svårt att samarbeta.

Målet med utbildningen är att du som förälder ska få en ökad medvetenhet om vad som gynnar barns utveckling, utveckla färdigheter som gör det möjligt att hålla barnens behov i fokus, trygga relationen melan förälder och barn samt öka tilltron på din egen förmåga.

Läs mer om utbildningen och anmälan till BIFF

Nyköping Bokstartar!

Nyköpings Stadsbibliotek har tillsammans med Öppna förskolan, familjecentralerna och logopedin i Nyköping beviljats stöd av Statens Kulturråd för att driva ett Bokstartsprojekt med start januari 2022.

Tillsammans undersöker vi och prövar löpande olika tillvägagångssätt för att uppmuntra till språkutveckling och läsglädje!
 
Bokstart är en nationell satsning som vänder sig till föräldrar och vuxna i små barns (0-3 år) närhet, med syfte att tidigt stimulera språkutveckling.

Bokstart bygger på samverkan mellan folkbibliotek, barnhälsovård och förskola som alla har ett uppdrag att arbeta med små barns språkutveckling.

Målet är att:

  • Stärka föräldrar i deras betydelsefulla roll

  • Utveckla samverkan mellan folkbibliotek, barnhälsovård och förskola samt med familjen

  • Öka, och sprida, kunskap om små barns språk- och läsutveckling.

    För mer information, läs gärna på Bokstart.se

 

HBTQ-certifiering

Brandkärrs familjecentral är en HBTQ-certifierad verksamhet.

RFSL:s logotype för HBTQ-certifiering, som en kombinerad sol och stjärna med spetsarna i olika färger, det står HBTQ-certifierad i mitten och det står RFSL lite längre ned med flaggan för pride

Personalen har utbildats av RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter

 

 

 

 

Kontakta oss

Social omsorg

Behöver du nå socialtjänsten efter kontorstid?
Ring social beredskap:
073-773 72 73

Brandkärrs familjecentral
Brandkärrsvägen 20
611 66 Nyköping

0155-24 84 96
oppen.fs.fc.brandkar@nykoping.se

Vi som jobbar på familjecentralen

Öppna förskolan
Annica Linden
Förskollärare/Samordnare 
0155-24 84 96
annica.linden@nykoping.se

Christina Österberg Ulvmark
Förskollärare
0155-24 84 96
christina.osterberg.ulvmark@nykoping.se

Kulturtolk
Halima Hassan
073-149 384 2
halima.hassan@nykoping.se

Kuratorer 
Åsa Holgersson
Socionom
0155-24 78 07
073-7737259 
asa.holgersson@nykoping.se 

Britta Isakson
Socionom
0155-24 85 53
073-773 74 86
britta.isakson@nykoping.se

Barnmorskemottagningen 
Malin Bergström
Barnmorska
0155-24 50 95

Kristina Walter
Undersköterska
0155-24 50 95 

Barnavårdscentralen
Lina Blomberg
BHV-sköterska
0155-24 56 95

Catrin Forsberg
BHV-sköterska
0155-24 56 69

Ida Åhlin (föräldraledig)
BHV-sköterska
0155-24 56 96

BVC Ekensberg                                
0155- 24 55 40 #3

 

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny