Nätverket Med Unga i Centrum

Här får du som är med i en förening eller organisation mer information om nätverket Unga i centrum. Du hittar även kontaktuppgifter om intresse finns att gå med eller om du har några frågor. 

Unga i Centrum är ett nätverk av organisationer, verksamheter och föreningar som alla jobbar med ungdomar i någon form.

Samverkan handlar om att tillsammans möta och hjälpa ungdomar att hitta ett positivt sammanhang där de får utvecklas och växa som person.

Alla organisationer som arbetar med unga i Nyköping är välkomna att delta. 

Varje verksamhet har sin egen agenda och egna aktiviteter som genom det gemensamma nätverket kan samarbetas kring, så som lån av lokaler, personal med mera.

Även gemensamma aktiviteter finns, så som att finnas synliga och interagera med ungdomar på olika platser i Nyköping vid till exempel Valborg och skolavslutningar. Information om dessa aktiviteter går ut till grundskolor och gymnasieskolor inför varje datum, där även förfrågan att delta finns med. 

Är du privatperson som vill delta i att "finnas på stan" vid exempelvis Valborg och skolavslutningar är du varmt välkommen att kontakta oss. 

Organisationer som deltar i nätverket

Nysam, Svenska Kyrkan, Ung Kraft, Tjejjouren Mira, Nyköpings kommun (Toleransprojektet, Räddning och säkerhet, Ung Arena, elevhälsa från Nyköpings högstadium och Nyköpings gymnasium), Nyköpings BIS, NBV.

Yrken som finns representerade i nätverket

Till exempel finns följande representerade i nätverket: Diakon, församlingspedagoger, fritidsledare, verksamhetssamordnare, säkerhetssamordnare, ungdomsstödjare, kuratorer, integrationssamordnare och poliser.

Kontakta oss

Vill du ha mer information, kontakta:

Karin Eckerdal,
ungdomsdiakon i Nyköpings församling, Svenska kyrkan
0155-751 49
eller
076-109 01 74

Emma Johansson, verksamhetskoordinator
Ung kraft Nyköping
070-310 87 82
emma@ungkraft.org
www.ungkraft.org

Gamla Brandstationen
Kungsgatan 2
61131 Nyköping

 
 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny

Nyheter