Kontaktfamilj, kontaktperson, ledsagare - bli uppdragstagare

Vill du hjälpa en familj eller en person under en begränsad tid? Som kontaktfamilj, kontaktperson eller ledsagare får du ett uppdrag där du blir ett stöd i andra människors vardag. 

Intresseanmälan för att bli uppdragstagare

Vi är i stort behov av kontaktfamiljer, kontaktpersoner och ledsagare. För att bli det:

Gör en intresseanmälan i e-tjänst

Behov av kontaktperson, kontaktfamilj eller ledsagare

Om du är i behov av en kontaktfamilj, kontaktperson eller ledsagare behöver du ansöka om det. Läs mer på sidan om kontaktfamilj, kontaktperson eller ledsagare, där det också finns ansökningsblanketter.  

Om uppdraget

Uppdragen varierar, men som kontaktfamilj kan det till exempel handla om att ta emot ett barn en helg i månaden. Det kan också vara att som kontaktperson träffa en ungdom eller en vuxen person en gång i veckan. Kanske går ni på bio tillsammans eller gör någon fritidsaktivitet.

Ledsagarservice är till för personer med funktionsnedsättning. Ledsagaren har som uppgift att följa med på fritiden eller att följa med och göra ärenden.

Vem kan bli kontaktfamilj, kontaktperson eller ledsagare?

Du behöver inte ha särskild utbildning eller praktisk erfarenhet av socialt arbete. Vi söker vanliga personer eller familjer som har en stabil livssituation och som har tid över. Du ska vara myndig, men för övrigt söker vi personer i alla åldrar.

Vi utreder alla som vill bli uppdragstagare genom att göra en intervju, kontrollera social- och polisregister samt ta referensuppgifter. När du är ”godkänd” försöker vi hitta ett uppdrag som passar just dig.

Utbildning och handledning

Innan du börjar ett uppdrag får du information från oss. Under uppdragets gång har du regelbunden kontakt med en socialsekreterare/handläggare som handleder dig. Ibland arrangerar vi föreläsningar, studiebesök eller andra sammankomster för våra uppdragstagare.

Du får ersättning

Du blir erbjuden ett litet arvode per månad för din insats. Kommunen betalar även dina omkostnader, som till exempel reseersättning eller matkostnader.

Du har tystnadsplikt och anmälningsplikt

Som kontaktfamilj/kontaktperson/ledsagare ingår du ett avtal med Social omsorg inom Nyköpings kommun. Du förbinder dig vid tystnadsplikt och du har anmälningsplikt om du misstänker att barnet eller ungdomen far illa.

Kontakta oss

Familjehemsenheten

Social omsorg

Växel 0155-24 80 00
familjehem@nykoping.se

Enhetschef

Lisa Jonsson
lisa.jonsson@nykoping.se

 

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny