Utbildning: Föräldraskap i Sverige

Föräldraskap i Sverige är ett samhällsorienterande grupprogram för utrikesfödda föräldrar med barn 0-18 år.

Syftet med programmet är att utrikesfödda föräldrar ska få mer information om områden som är viktiga för familjelivet i Sverige, och möjlighet till gruppdiskussioner.

Om programmet

I programmet tar vi upp hur det är att vara familj i nytt land, föräldrars rättigheter och skyldigheter, jämställdhet, och hur till exempel förskola, skola och vård fungerar.

Innehållet är baserat på FN:s barnkonvention, forskning och lagstiftning, liksom kartlagda behov hos nyanlända föräldrar.

Programmet har tagits fram av Stockholms stad och Länsstyrelsen i Stockholms län. 

I dagsläget finns inga planerade utbildningstillfälle, men anmäl dig om du är intresserad av att delta så hör vi av oss när vi planerar att starta en utbildning.

Så funkar det

  • Programmet består av fem gruppträffar.
  • Varje gruppträff är 2,5 timmar lång. 
  • Grupperna har 10-15 deltagare och leds av utbildade gruppledare.
  • Du kan anmäla dig genom formuläret nedan. Det kostar ingenting att delta i programmet. 

Läs mer om programmets innehåll på webbplatsen Föräldraskap i Sverige. 

Intresseanmälan Föräldraskap i Sverige

Behöver du språkstöd?
När kan du delta?

Personuppgifterna behandlas för att Nyköpings kommun ska administrera utbildningen, Föräldraskap i Sverige. Uppgifterna sparas enligt dokumenthanteringsplanen.

Mer information om hur vi hanterar dina personuppgifter och dina rättigheter finns att läsa på www.nykoping.se/personuppgifter.

Personuppgifterna behandlas för att Nyköpings kommun ska administrera utbildningen, Föräldraskap i Sverige. Uppgifterna sparas enligt dokumenthanteringsplanen.

Mer information om hur vi hanterar dina personuppgifter och dina rättigheter finns att läsa på www.nykoping.se/personuppgifter.

Kontakta oss

Nyköpings kommun

0155-24 80 00

 
 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny

Nyheter