Överklaga beslut

Är du missnöjd med det beslut du fått kan du överklaga till Förvaltningsrätten i Linköping.

Överklaga beslut inom äldreomsorg och omsorg för personer med funktionsnedsättning

Om du vill överklaga ett beslut ska du skriva till Förvaltningsrätten i Linköping, men det är till oss på kommunen som du ska lämna eller skicka in ditt överklagande.

Tala om vilken ändring du vill ha och varför du anser att beslutet ska ändras. Skicka också med beslutsmeddelandet och annat som du anser ha betydelse för ärendet. Skrivelsen ska vara undertecknad och innehålla uppgifter om namn, adress och telefon.

Överklagande ska lämnas in till:
Nyköpings kommun
Social omsorg
Östra Rundgatan 11
611 34 Nyköping
eller
skickas till postadress:
Nyköpings kommun
Social omsorg
611 83 Nyköping

För att överklagande ska kunna prövas måste det ha kommit in till Social omsorg senast inom tre veckor från den dag du fick beslutet.

Har ditt överklagande kommit in i rätt tid kommer det att skickas vidare till Förvaltningsrätten, om inte Vård- och omsorgsnämnden ändrar beslutet på det sätt du begärt.

Överklaga beslut om ekonomiskt bistånd (socialbidrag)

Avslås din ansökan om ekonomiskt bistånd kan du överklaga beslutet.

Överklagan görs på särskild blankett.

Skicka blanketten till den adress som står på blanketten.

Senast inom tre veckor från den dag du fick beslutet måste överklagan ha kommit in till vuxenenheten. Har din överklagan kommit in i rätt tid kommer handlingarna att skickas vidare till Förvaltningsrätten i Linköping.

Överklaga andra beslut inom individ- och familjeomsorgen

Alla myndighetsbeslut som gäller dig eller dina barn kan överklagas. Det kan handla om stöd och hjälp som du ansökt om, men inte fått.

Till varje beslut från oss får du information om hur och när du kan överklaga. Vi hjälper dig om du vill.

Kontakta handläggare för mer information

Behöver du mer information om hur du överklagar kan du kontakta den handläggare som handlagt ditt ärende.

Kontakta oss

Social omsorg

0155-24 80 00

 
 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny

Nyheter