Alkohol, droger och kriminalitet - stöd för unga

Du som är upp till 20 år och har problem med alkohol och narkotika kan vända dig till Öppenvård ungdom, utan att du har fått en insats. Ungdomar som är i riskzon för kriminalitet eller som är i kriminalitet kan få stöd genom Samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritid (SSPF).

Stöd vid problem med alkohol och narkotika

Hos Öppenvård ungdom kan du få:

 • Information
 • Råd och stöd
 • Behandling

Du som är vårdnadshavare och är orolig för att ditt barn kanske har bekymmer med alkohol eller narkotika är välkommen att kontakta oss. 

Om det i våra samtal visar sig att det behövs en behandlingsinsats, förmedlar vi kontakt till socialsekreterare som fattar ett sådant beslut. Därefter gör vi tillsammans med dig och dina vårdnadshavare en plan för vilken behandling du behöver och hur den ska genomföras.

Den som är över 20 år och har problem med alkohol och droger kan få stöd och hjälp via kommunens vuxenenhet

Behandlingsmetoder

Behandlingsmetoderna vi använder vid problem med alkohol och narkotika följer nationella riktlinjer och utgår från kognitiv beteendeterapi (KBT):

Ungdomsbehandlarna samarbetar, vid samtycke, med hälso- och sjukvården, framförallt med BUP (Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen). 

Samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritid (SSPF)

Ungdomar i Nyköping som är i riskzon för kriminalitet eller som är i kriminalitet och/eller missbruk kan få stöd genom SSPF. Det är en samverkansmodell mellan skola, socialtjänst, polis och fritid. Syftet är att förhindra att barn och unga hamnar i eller fortsätter med kriminellt beteende och/eller missbruk.

Vi ska tidigt identifiera barn och unga i riskzon och samordna resurser för att vi ska kunna skapa gemensamma lösningar och på så sätt bryta negativa mönster.

Målgruppen är barn och unga i åldern 12–17 år som riskerar att hamna i eller redan har ett kriminellt beteende och/eller missbruk. Även barn och unga under 12 eller över 17 år kan utifrån en individuell bedömning ta del av stödet genom SSPF.

Riskfaktorer i sammanhanget kan vara bland annat:

 • Den unge vistas med personer eller i miljöer där kriminalitet och/eller droger förekommer.
 • Den unge själv begår brott.
 • Hen använder alkohol eller droger.
 • Skolfrånvaro eller att hen inte når målen i skolan.
 • Negativa attityder och tankemönster som rättfärdigar kriminalitet eller droganvändning.
 • Tidigt uppvisande av normbrytande beteende

Så fungerar SSPF

Personal hos skola, socialkontor, polis eller fritidsgårdar kan ta initiativ till SSPF efter samtycke från vårdnadshavare. Vårdnadshavare får samtyckesblankett i kontakt med personal.

Samtycket aktualiseras till SSPF-koordinator som ansvarar för att kalla till möte, samordna och leda processen framåt. 

Social insatsgrupp (SIG) 

Du som är ungdom mellan 13 - 17, och i riskzon för eller har en livsstil kopplat till kriminalitet eller droger kan få stöd genom sociala insatsgrupper.

Läs också mer om SIG på polisens webbplats. 

Utsatt för kriminalitet

Har du blivit utsatt för kriminalitet? Läs mer på Brottsoffermyndighetens webbplats om vilket stöd som finns att få. 

Vi har tystnadsplikt

Vi som jobbar har tystnadsplikt och anmälningsskyldighet. Det innebär att det du berättar för oss stannar hos oss så länge vi inte misstänker att någon far illa. Då måste vi göra en anmälan till våra handläggare. När vi gör en anmälan berättar vi för den det berör i den mån vi kan.

Vi är HBTQ-certifierade

Vi är en HBTQ-certifierad verksamhet.

Personalen har utbildats av RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter.

Ungdomsstödjare

I Nyköpings kommun finns också ungdomsstödjarna, ett socialt stöd för dig som är mellan tio och tjugo år gammal och vuxna i din närhet. Till ungdomsstödjarna kan du vända dig med både stora och små problem. 

 

HBTQ-cert_webbstorlek.jpg

 

Kontakta oss

Behöver du nå socialtjänsten utanför kontorstid?

Ring Social beredskap
073-773 72 73

Öppenvård ungdom

Ungdomsbehandlare

 • Cecilia Brkic
 • Maja Anderberg
 • Anna Behm
 • Caroline Odelstad Åland

ungdomsteam@nykoping.se
070-423 63 94
Om vi inte svarar tala in ett meddelande så ringer vi upp.

Gruppledare ungdomsteamet 
Anna Lundin
073-412 16 63
anna.lundin@nykoping.se

Koordinator SSPF
Martin Schenström Strömberg
martin.schenstrom.stromberg@nykoping.se
073-678 24 38

Sociala insatsgruppen (SIG)
Martin Schenström Strömberg
martin.schenstrom.stromberg@nykoping.se
073-678 24 38

Ungdomsbehandlare
Caroline Odelstad Åhlund
caroline.odelstad.alund@nykoping.se
070-423 63 94

Enhetschef
Henrika Lundberg
0155-24 80 58
henrika.lundberg@nykoping.se  

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny