Boende

För dig som har psykisk ohälsa finns det möjlighet att ansöka om boende. Boendeformen heter särskilt boende för socialpsykiatrin. 

Boendet är till för personer med psykisk ohälsa som har ett omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov under en bestående tid.  

I ett boende kan det bo upp till 10 personer. Alla har egen lägenhet och det finns ett gemensamhetsutrymme.

Personal finns dygnet runt och vi erbjuder individuellt anpassat stöd, service och omvårdnad.

Målet är att den enskilde ska kunna delta i samhällets gemenskap och leva som andra.

Ansökan

Läs mer om hur du ansöker om ett boende. 

Vad kostar det?

Du betalar inte för den service och omvårdnad som du får. Du får ett eget hyreskontrakt på din lägenhet och betalar hyra till hyresvärden. Du möblerar lägenheten med egna möbler och skaffar själv en hemförsäkring. Du betalar för din mat och dina personliga utgifter.

Stödet finns både inom lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt inom socialtjänstlagen (SoL). Prata med din handläggare om dina möjligheter. Du själv eller din företrädare ansöker om bostad med särskild service.

Överklaga beslut

Är du missnöjd med beslutet du fått kan du överklaga. Om du vill överklaga beslutet ska du skriva till Förvaltningsrätten i Linköping, men det är till oss på kommunen som du ska lämna eller skicka in ditt överklagande.

Boende för dig med funktionsnedsättning

Läs om boendeformer för dig som har en fukntionsnedsättning. 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny