För gode män till ensamkommande

Här finns information för dig som är god man för ensamkommande barn.

Uppdraget innebär att du tar en del i rollen som förälder för barnet, hjälper till med ekonomi, bevakar barnets juridiska rättigheter, sköter kontakterna med skolan, boendet och med barnets juridiska ombud. Också den sociala biten är viktig, stötta barnet och se till att barnet har det så bra som möjligt här. När barnet fyller 18 år tar godmanskapet slut automatiskt. 

SKR:s webbutbildning för ensamkommande

Stödet som barnet får förutom god man:

  • Juridiskt ombud som hjälper barnet med uppehållstillstånd
  • Boende
  • Skola (erbjuds plats i skolan men har inte skolplikt)

Arvode och utbetalning

Du får ett arvode (baserat på schablon) som betalas ut en gång i månaden eller per kvartal. Du får ditt arvode den 26:e i innevarande månad eller månaden efter beroende på när du lämnar in din redogörelse. 

Så här gör du för att få ut ditt arvode:

Använd e-tjänsten e-wärna go (är en webbbaserad tjänst) där du loggar in med ditt bank-id. Du lämnar in din redogörelse för en månad i taget.

Du kan lämna in din redogörelse på blankett. Behöver du blanketter så hör av dig till överförmyndarkontoret.

Posta till: Överförmyndarkontoret, 611 83 Nyköping (eller lämna till Kommunservice i Stadshusets entré)

Nyköpings kommun har Sörmlands Sparbank som löneutbetalande bank. Löneenheten har inga bank/kontonummer i sina system. Om du vill få ditt arvode utbetalt till en annan bank måste du därför själv göra en kontoregistrering hos Swedbank som samarbetar med Sörmlands sparbank eller ta kontakt med din egna bank. Ange alltid att det gäller ett lönekonto.

Vanliga frågor och svar

Hur gör du för att boka tolk?

Behöver du boka tolk till första mötet med barnet - kontakta oss på Överförmyndarkontoret. Behövs tolk i skolan är det skolan som bokar tolken. Boendet bokar tolk om det behövs där.

Den du är god man till ska flytta till en annan kommun - vad ska du göra?

Meddela alltid Överförmyndarkontoret i dessa fall. Gäller alltså om det är en flytt utanför Nyköping eller Oxelösund.

Hur ansöker du om plats i skolan i Oxelösund?

Börja med att kontakta Kommuncenter tfn 0155-380 00 eller kommun@oxelosund.se.

Vad ska du göra när barnet fått uppehållstillstånd eller blivit uppskriven i ålder?

Anmäl det till Överförmyndarkontoret och Skatteverket. Uppskriven i ålder räcker att meddela till Överförmyndarkontoret. 

Kontakta oss

Kontakta oss

Finns i Stadshuset i Nyköping men jobbar för både Oxelösunds och Nyköpings kommun.

overformyndaren@nykoping.se

Nyköpings kommun
611 83 Nyköping

Telefon växel 0155-24 80 00

Telefontid:
Måndag-fredag kl 10-12.
Telefon: 0155-24 87 00

Fax 0155-26 78 08

 

Besök

Boka besök på 0155-24 87 00 eller overformyndaren@nykoping.se

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny