Våld i nära relation

Du som lever med våld och förtryck i en nära relation har rätt att få hjälp och stöd. Våld kan förekomma i alla slags relationer och det finns hjälp att få för att ta sig ur relationen och för att må bättre.

Med våld menar vi varje handling som smärtar, skadar, skrämmer eller kränker dig. Eller om någon får dig att göra något mot din vilja eller att avstå från att göra något som du vill.

Det kan också handla om att någon begränsar och har makt över din ekonomi.

Hjälp finns att få

Du kan vara rädd för vad som kommer att hända om du lämnar relationen. Men du är inte ensam. 

Du kan få hjälp av socialtjänsten, vården eller ideella verksamheter, som till exempel kvinnojourer och brottsofferjourer. De kan ge råd, stöd och i vissa fall ett tillfälligt, skyddat boende.

Ring 112 om det är fara för livet. 

Akut boende och ekonomiskt stöd 

Socialsekreterare inom vuxenenheten erbjuder stöd och hjälp till dig som är utsatt för våld.

Ring: 0155-45 70 03
Eller mejla: vinr@nykoping.se  

Här får du hjälp med:

  • Hjälp till akut boende.
  • Stöd i kontakt med polis och andra myndigheter.
  • Stödperson om du ska vara med i rättegång.
  • Ekonomiskt stöd till din försörjning.

Samtalsstöd på Familjefridsmottagningen

Du kan också få samtalsstöd genom vår förebyggande enhet Familjefridsmottagningen. Hit kan du ringa på telefonnummer 0155-24 81 01 eller mejla på mejladress familjefrid@nykoping.se.

Vi erbjuder samtalsstöd enskilt eller i grupp till dig som blir eller blivit utsatt för våld eller hot om våld eller upplevt fula eller kränkande ord. Eller du som upplevt att din partner ofta är svartsjuk och har ett behov av att kontrollera dig eller du som blivit rädd för din partners humör eller uppträdande. 

Stöd för barn och unga

Cumulus är en verksamhet för barn och ungdomar som varit med om svårigheter i familjen som svår separation, psykisk ohälsa, alkohol/drogproblematik eller som har upplevt våld. 

Orolig för att ett barn far illa? 

Är du orolig för att ett barn eller en ungdom far illa? Gör en orosanmälan till socialtjänsten.

Du som utsätter nära för våld

Du som har svårt att hantera din ilska eller utsätter någon närstående för våld eller hot kan få stöd i att förändra ditt beteende.

Mer stöd 

Det finns också föreningar och organisationer som erbjuder stöd för dig som är utsatt för våld eller utsätter andra för våld:

Våld och kontroll - aldrig ett uttryck för kärlek

Våld i en relation börjar sällan på en gång, utan brukar komma gradvis. En person kan växla mellan att ibland vara snäll och omtänksam och att ibland vara kritisk, arg eller kontrollerande. Att använda våld är inte ett sätt att visa kärlek.

Att använda våld mot någon är förbjudet enligt lag. Ansvaret ligger alltid hos personen som använder våld, aldrig hos den som blir utsatt.

Den som utövar våld kan till exempel vara en partner, en förälder, ett vuxet barn, en anhörig med omvårdnadsansvar eller någon annan närstående. Alla kan utsättas för våld. 

Barn som påverkas mycket av att se eller höra en närstående bli utsatt för olika former av våld. Barn vet oftast om vad som pågår, trots att vuxna kanske inte tror det. Det är mycket viktigare för barns hälsa och välmående att slippa se eller höra våld än att ha föräldrar som lever tillsammans.

Läs mer om våld i nära relation på 1177.se

Hedersrelaterat våld och förtryck

Blir du kontrollerad av din familj och/eller släkt? Förväntas du hålla koll på någon i din familj? Oroar du dig över din framtid och hindras från att välja din egen väg? Måste du dölja vem du älskar eller umgås med?

Det hedersrelaterade våldet antar olika former med allt från daglig kontroll och begränsningar till hot och dödligt våld. Det kan innebära stora inskränkningar av de grundläggande mänskliga fri- och rättigheterna som till exempel klädval, utbildning, umgänge och rörelsefrihet.

Andra uttryck för hedersrelaterat våld är bortförande, könsstympning och tvångsäktenskap.

Vill du ha stöd och hjälp i din situation kontakta kommunens stöd för våldsutsatta. Du behöver inte berätta vem du är och är du över 18 år så tar vi inte kontakt med dina föräldrar.

Ring 0155-45 70 03. Eller kontakta Familjefridsmottagningen för samtalsstöd: 0155-24 81 01 eller mejla familjefrid@nykoping.se.

HBTQ-certifiering

Förebyggande enheten är en HBTQ-certifierad verksamhet. Personalen har utbildats av RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter.

Logotypen för HBTQ-certifiering, som en sol där strålarna har olika färger, det står HBTQ-certifierad i mitten och RFSL:s flagga är i mitten

Kontakta oss

Behöver du hjälp efter kontorstid

Ring social beredskap
073-773 72 73

Kontaktuppgifter

Vuxenenheten - socialsekreterare 
Social omsorg
vinr@nykoping.se
0155-45 70 03
Besöksadress: 
Östra Rundgatan 11

Enhetschef
Victor Eriksson Gonzalez

Familjefridsmottagningen
Social omsorg
familjefrid@nykoping.se
0155-24 81 01
Besöksadress:
Slottsgatan 21

Stöd för barn - Cumulus
cumulus@nykoping.se
Besöksadress:
Slottsgatan 21
0155-24 81 01

Telefontider: 
Måndag
kl 13-14 
Onsdag, torsdag, fredag
kl 9-10
Tisdag
kl 13-14

Enhetschef
Henrika Lundberg

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny

Nyheter