Avgifter för äldreomsorg

Här kan du läsa om vad olika insatser till äldre kostar. Här finns också blanketter för avbokning av insats. 

Kommunerna i Sörmland har gemensamma avgifter för flera insatser. Avgifterna påverkas av nationella beslut och av kommunens taxor/avgifter och ändras varje år.

Avgiftsbeslut

När du beviljats en insats gör kommunen en beräkning och fattar beslut om avgift. Du får skriftligt besked (avgiftsbeslut) om vilken avgift du ska betala och information om hur avgiften räknats fram.

Hur beräknas avgiften?

När du beviljats en insats räknas din avgift ut så här; vi börjar med din inkomst, det vill säga din pension eller sjukersättning samt dina ränteinkomster. Har du bostadstillägg lägger vi till den summan. Därefter drar vi ifrån summan för din bostadskostnad. Sist drar vi ifrån förbehållsbeloppet, som är nationellt beslutat, och ska täcka normala levnadskostnader, förutom boendekostnad.

Den summa vi får fram kallar vi för avgiftsutrymme som betyder den summa pengar (avgift) som du beräknas kunna betala för insatsen.

Riksdagen har beslutat om en så kallad maxtaxa som ändras varje år. Maxtaxan är den högsta avgiften som kommunen får ta ut för vårdavgift på särskilt boende eller hemtjänst.

Från och med 1 april 2024 är maxtaxan 2 575 kronor per månad.

Exempel
Nedan ser du ett exempel på en avgiftsberäkning för en ensamstående person över 61 år som har hemtjänst:

12 500 kr Man utgår ifrån aktuell inkomst per månad inklusive eventuellt
bostadstillägg.

-5 500 kr Summan för hyra/boendekostnad per månad dras bort
från beloppet.

-5 452 kr Summan för levnadskostnader per månad dras bort från
beloppet.

= 1 548 kr Avgift per månad för hemtjänst

Överklagan

Avgifter, förbehållsbelopp och inkomster kan överklagas enligt
16 kap. § 3 socialtjänstlagen. Information finns på beslutsmeddelandet som du får från kommunen.

Nedanstående avgifter för kommunens
vård och omsorg gäller från 1 april 2024

Kommunens hälso- och sjukvård

Att vara inskriven i hemsjukvården kostar 580 kr per månad samt 193 kr för förbandsmaterial. Avgiften ingår i maxtaxan för äldreomsorg.

Avgift för hemtjänst

Så här mycket kostar hemtjänst per timme 

1 timme: 429 kr

2 timmar: 858 kr

3 timmar: 1 287 kr

4 timmar: 1 716 kr

5 timmar: 2 145 kr

6 timmar eller mer: 2 575 kr (maxavgift)

Avgift för kost

Hemlevererad mat (kallas matlåda) kostar:

  • 1 061 kr per månad och person för ett 7-dagarsabonnemang
  • 758 kr per månad och person för ett 5-dagarsabonnemang
  • 455 kr per månad och person för ett 3-dagarsabonnemang

Mat på särskilt boende (äldreboende), med kostabonnemang, kostar 4 012 kr per månad och person.

Trygghetslarm och trygghetsskapande telefonsamtal

Avgiften för trygghetslarm är 304 kronor i månaden.  

Avbokning av insatser ger del av avgiften tillbaka.
Om du av något skäl tillfälligt inte vill ha din insats utförd måste du avboka. Du får då en del av avgiften tillbaka. Avbokning görs på särskild blankett som lämnas till personalen senast 7 dagar i förväg.

Hyra på äldre- och demensboenden

I vår sammanställning över jämförelser för äldre- och demensboenden kan du se vilken ungefärlig hyra det är på lägenheter i boendena

Avboka insats på äldre- och demensboende

Om du av något skäl tillfälligt inte vill ha din insats utförd måste du avboka. Du avbokar insats på äldreboende på särskild blankett som lämnas till personalen senast 7 dagar i förväg.

Avboka vård och mat på äldreboende

Avboka insats i hemtjänst

  • Du måste avboka din insats i hemtjänsten på en vardag och senast ett dygn innan besöket.  Om du till exempel har planerat besök onsdag klockan 10 måste du avboka senast tisdag klockan 10. Om du du har planerat besök måndag klockan 10 måste du avboka senast fredag klockan 10. Undantag gäller till exempel om du blir akut inlagd på lasarettet. Vi gör individuell bedömning utifrån aktuell situation.
  • Du som kund eller anhörig ringer eller mejlar till din hemtjänstgrupp och avbokar besöket. Det är tiden då mejlet eller samtalet kom in som gäller för avbokningen. Kontaktuppgifter finns i pärmen från hemtjänsten. 

Fakturor och autogiro

Läs mer om fakturor från kommunen och hur du anmäler om autogiro

Har du frågor? 

Har du frågor om avgifter, kontakta kommunens avgifthandläggare, telefonnummer till växeln 0155-24 80 00. 

Bostadstillägg från Pensionsmyndigheten

Bostadstillägg är ett skattefritt tillägg till den allmänna pensionen som du ansöker om själv hos Pensionsmyndigheten. Din bostadskostnad, dina inkomster och eventuella tillgångar avgör om du kan få bostadstillägg. På Pensionmyndighetens webbplats kan du göra en beräkning för att se om du bör ansöka.

Du som är nära anhörig till någon som inte längre själv kan ha hand om sina ekonomiska angelägenheter kan också ansöka åt din nära anhörig. 

Du ansöker om bostadstillägg via E-tjänst på Pensionsmyndighetens webbplats.

Du är välkommen att delta på Pensionsmyndighetens digitala möten om bostadstillägg. Det är gratis och du behöver inte anmäla dig. Under mötet får du svar på de vanligaste frågorna och kan även ställa egna frågor via en chatt. 

Kontakta oss

Avgiftshandläggare

0155-24 80 00
regdso@nykoping.se

Om avgiftssystemet

Sakkunnig tjänsteperson, Vård- och omsorgsnämnden
0155-24 80 00
kommun@nykoping.se

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny