Individuell plan

Du som blivit beviljad insatser enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) kan, om du vill, ansöka om att en individuell plan skrivs för dig.

En individuell plan är till för dig som vill förändra något i ditt liv. Kanske funderar du på att flytta eller vill prova nya arbetsuppgifter? Eller kanske vill du ändra något i dina kontakter med myndigheter?

En individuell plan är ett sätt för dig att påverka din situation. Du gör en gemensam planering om förändring tillsammans med personer från till exempel kommunen, landstinget, skolan eller försäkringskassan.

Här är några exempel på när en individuell plan kan komma till nytta:

  • När du i god tid vill planera för en liten eller stor förändring i ditt liv.
  • Du kanske vill flytta hemifrån eller göra något nytt på din fritid.
  • Du vill att de du har kontakt med ska samarbeta bättre så att du själv får mer tid över till annat och slipper samordna.
  • Du tycker att andra bestämmer för mycket och du själv för lite om det du tycker är viktigt i ditt eget liv eller i din familjs liv.
  • Du är förälder till ett barn med funktionsnedsättning och känner att du inte räcker till för alla i familjen.

Den individuella planen består av två delar:

Planeringsmöten där du tillsammans med andra diskuterar vad du vill förändra. Planen som blir resultatet av mötena.

Vad kostar det?

Du betalar inget för en individuell plan.

Så här ansöker du

Våra handläggare kan hjälpa dig med ansökan. Fyll gärna i en ansökningsblankett innan du kontaktar oss.

Kontakta oss

Social omsorg

0155-24 80 00

regdso@nykoping.se

Handläggare barn LSS / Barn och ungdomsenheten
Barn född dag 1-15:
0155-24 80 95
Barn född dag 16-31:
0155-24 87 17

Handläggare vuxna / Myndighetsfunktionen
Telefontid måndag - fredag
kl 09.00-11.00
0155-24 80 16
E-post:
myndighet.funk@nykoping.se

Adress till handläggarna
Östra Rundgatan 11,
611 83 Nyköping

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny