Personlig assistans

Personlig assistans innebär att du får hjälp av en eller flera assistenter. Du kan till exempel få hjälp med andning, personlig hygien, att klä dig, att äta och att kommunicera med andra. En personlig assistent kan även vara ett stöd när det gäller intressen, nöjen och ibland resor.

Vem kan få personlig assistans?

Du som omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 1§LSS, enligt lagens bedömningsgrunder, så kallade personkretsar. Det innebär att du kan ansöka om stöd om du har: 

 • Utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd
 • Betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning efter en hjärnskada i vuxen ålder som har orsakats av yttre våld eller kroppslig sjukdom
 • Andra stora varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som uppenbart inte beror på normalt åldrande och som gör att du har stora svårigheter att på egen hand klara daglig livsföring som att klä på dig, laga mat, förflytta dig eller kommunicera med omgivningen.

Först gör vi (kommunens handläggare) en bedömning om du tillhör LSS personkrets och därefter utreder vi dina behov av personlig assistans. 

När kan du få assistans?

Du som på grund av stora och varaktiga funktionsnedsättningar behöver hjälp med grundläggande behov - situationer av mycket privat karaktär - kan beviljas personlig assistans. 

Det är främst personer med fysiska funktionsnedsättningar och de mest omfattande behoven som kan få personlig assistans. 

De grundläggande behoven innebär att du behöver hjälp med:

 • Andning
 • Personlig hygien
 • Att äta
 • Klä av och på dig
 • Kommunicera med andra
 • Annan hjälp som förutsätter ingående kunskap om dig. Det kan handla om att du som har psykisk funktionsnedsättning behöver kvalificerade insatser för motivering och aktiviteter för att kunna sköta de grundläggande behoven.  

Vad kostar det?

Du betalar inte för den hjälp och stöd du får. Du betalar endast för din del när du gör aktiviteter tillsammans med din personliga assistent, till exempel dina kostnader för mat, fika, bio eller andra kulturaktiviteter. 

Ansökan

Läs mer om hur du ansöker här. 

Du väljer själv assistansanordnare

Assistansen kan du få dagtid eller dygnet runt, beroende på hur stora dina behov är. Du väljer själv assistansanordnare, alltså arbetsgivare till den assistent som kommer hem till dig. 

Du kan välja till exempel:

 • kommunen
 • privat företag
 • själv bli arbetsgivare till assistenten eller
 • bilda en förening eller ett kooperativ.

Mer information

Assistanskoll.se kan assistansberättigade, LSS-handläggare och personliga assistenter jämföra anordnare av personlig assistans.

Kontakta oss

Social omsorg

0155-24 80 00
regdso@nykoping.se

Handläggare barn LSS / Barn och ungdomsenheten
0155-45 70 35

Handläggare vuxna / Myndighetsfunktionen
Telefontid måndag - fredag
kl 09.00-11.00
0155-24 80 16
E-post:
myndighet.funk@nykoping.se

Handläggare för bostadsanpassningsbidrag
0155-24 83 31

Adress till handläggarna

Handläggare barn LSS / Barn och ungdomsenheten
Östra Rundgatan 11, 611 83 Nyköping

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny