Koggen

Koggens äldre- och demensboende ligger på Brandholmen, med närhet till promenadstråk längs vattnet, grönområden och en busshållplats med transport till Nyköpings centrum. Koggen är ett av Nyköpings senast byggda boenden. 

Om Koggen och boendemiljön

Koggens äldre- och demensboende erbjuder boende för totalt 63 hyresgäster. Byggnaden byggdes mellan 2019 och 2020 och består av två huskroppar med fyra våningar.

 • Koggen rymmer totalt sju avdelningar.
 • Fyra av avdelningarna är anpassade för demensboende.
 • De resterande tre avdelningarna är äldreboende.

På varje avdelning har vi gemensamma utrymmen som vardagsrum och matsal, med en öppen planlösning. Boendet har två balkonger, varav en är större och är inglasad. På den balkongen finns möjlighet att köra ut en säng.

Lägenheterna

 • Varje lägenhet erbjudner ett rum med pentry samt ett badrum som har tvättmaskin.
 • Lägenheterna har en yta på 32,3 kvadratmeter med stora fönster som ger bra ljusinsläpp 
 • Fönstren är nedsänkta för att de hyresgäster som sitter i rullstol ska se ut. Dörrarna är stora och breda för att de hyresgäster som är sängliggande lätt ska komma ut ur lägenhet till andra miljöer.

Parboende

På varje avdelning har vi möjlighet med ett så kallat parboende, med två flexibla lägenheter som går att öppna emellan, för de som vill bo ihop. Det finns möjlighet för totalt sju par att bo tillsammans hos oss på Koggen.

Omgivning

Koggens äldre- och demensboende ligger på Brandholmen. Busslinje 3 går dit. En jourbutik finns i Koggens hus. Boendet ligger en kort sträcka från vattnet. Utmed gång- och cykelvägen längs med fjärden finns gott om sittplatser. Den kilometerlånga gångvägen förbinder bostäderna på Brandholmen med hamnlivet i Nyköping.

Hembesök innan inflytt på demensboende 

Demensboendet erbjuder hembesök innan flytten där vår enhetschef och din blivande kontaktpersonal besöker dig i ditt hem. Vi vill gärna träffa dig för att lära känna dig och veta vad som är viktigt för dig. Det gör att personalen kan arbeta och bemöta dig på det sätt som du önskar. Anhöriga kan med fördel delta under hembesöket.

Aktiviteter på Koggen

Vi arbetar aktivt för att skapa en meningsfull tillvaro för våra hyresgäster. Dels med aktiviteter som vi planerar långt i förväg och dels med mer aktuella aktiviteter varje vecka, för att hitta något som tilltalar var och en.

Några exempel på vardagliga aktiviteter:

 • Spela spel
 • Högläsning
 • Sångaktiviteter
 • Titta i fotoalbum
 • Gemensamma promenader
 • Bollekar

Vi erbjuder aktiviteterna både individuellt och i grupp och anpassar efter varje individs behov. Vi värdesätter samarbetet med dig som hyresgäst, din kontaktpersonal och anhöriga. 

Läs vår blogg

På vår blogg berättar vi mer om vardagen på Koggen.

För besökande

På Koggen har vi inga specifika besökstider, du som anhörig kan komma på besök när det passar. 

För dig som besökare finns det ett begränsat antal besöksparkeringar tillgängliga på innergården. Det finns det fler parkeringsplatser i närområdet, inklusive gatuparkering och parkering vid Rosvalla.

Titta in i Koggen

Information om äldre-och demensboenden

Inför flytt till äldre-och demensboende

När du har beviljats plats på ett äldreboende eller demensboende finns det några saker du behöver tänka på kring blanda annat lägenheten, tidigare hjälpmedel, möbler och flytt. Läs mer om inför flytt till äldre- och demensboende. 

Hälso- och sjukvård på äldre- och demensboenden

Som hyresgäst har du tillgång till sjuksköterska på boendet. Det innebär att du på boendet kan göra provtagning, få läkemedelsgenomgång och bedömningar av ditt hälsotillstånd. Du kan även få dina läkemedel direkt till boendet.

Patientansvarig läkare är anställd vid Region Sörmland och kommer till boendet regelbundet och samverkar med kommunens sjuksköterskor.

Det finns även tillgång till arbetsterapeut och sjukgymnast vid behov av hjälpmedel eller rehabilitering.

Måltider på boendet

Kommunens Måltidsservice tillagar maten som vi serverar till dig på boendet. På boendet jobbar måltidsombud tillsammans med sina kollegor för att skapa trevliga måltidsstunder. Vi gör också skillnad på helg och vardag.

Du får välja om du vill sitta och äta i matsalen på ditt våningsplan, i restaurangen eller i din egna lägenhet.

Kontaktpersonal och genomförandeplan

Inom äldreomsorgen i Nyköpings kommun arbetar vi enligt
modellen att varje brukare ska ha en egen kontaktpersonal. Det är en person som lär känna brukaren lite mer. Kontaktpersonalen har en central funktion av vården och omsorgen för dig som hyresgäst.

För att du ska kunna påverka och vara delaktig gör din kontaktpersonal en genomförandeplan tillsammans med dig. Genomförandeplanen ska visa vad du behöver ha hjälp och stöd med, hur och när du vill ha hjälpen – allt för att du ska få en meningsfull och bra vardag.

Så jobbar vi med brukarinflytande

 • Det är viktigt att du är delaktig och kan påverka i din vardag. För att du ska kunna ha inflytande gör din kontaktpersonal en genomförandeplan tillsammans med dig. Genomförandeplanen ska visa vad du behöver ha hjälp och stöd med samt hur och när du vill ha hjälpen.
 • Några gånger per år har vi brukarråd på våra särskilda boenden. Då diskuterar vi gemensamma frågor. Brukarråd är ett forum som ger möjlighet till delaktighet och inflytande.
 • Varje år genomför Socialstyrelsen  en rikstäckande enkätundersökning hur de äldre uppfattar äldreomsorgen ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen”. Resultaten av undersökningen använder vi för att förbättra och utveckla kvalitén på våra särskilda boenden.
 • Läs mer om hur vi jobbar med kvalitet

Din berättelse är viktig för oss

Vi önskar att du berättar om ditt liv i en så kallad levnadsberättelse. Det är ett dokument med olika frågeställningar om bland annat din uppväxt, dina relationer, olika saker du har varit engagerad i, vilka rutiner du brukar ha, vilka högtider du firar och så vidare.

Du kan fylla i den tillsammans med någon som känner dig väl. Genom att fylla i levnadsberättelsen är du med och skapar grunden i vård och omsorgsplaneringen; så kallad personcentrerad omvårdnad. Du kan fylla i det innan du flyttar in eller när du har kommit till boendet. Du får dokumentet av personal eller handläggare.

Du väljer själv vilka frågor som du vill besvara. 

Stöd för dig som anhörig

Du som anörig kan ta del av information om vilket stöd och hjälp som finns för dig som är anhörig till en äldre person eller någon som har psykisk eller fysisk funktionsnedsättning. Läs om kommunens stöd till anhöriga.

Läs också om Anhörigstöd där du kan få samtalsstöd och rådgivning med mera

Synpunkter och förslag

Om du har synpunkter eller förslag på verksamheten för äldre- och demensboenden, skriv gärna det i en synpunkt, via kommunens e-tjänst. 

Kontakta oss

Koggens äldre- och demensboende

Adress
A-huset: Idrottsvägen 73, 611 68 Nyköping
B-huset: Brandholmsvägen 12, 611 68 Nyköping

koggen@nykoping.se

Telefonnummer till avdelningarna

1B: 0155-45 77 84
2A: 0155-45 74 64
2B: 0155-45 74 63
3A: 0155-45 77 83 
3B: 0155-24 83 82
4A: 0155-45 77 96
4B: 0155-45 70 33


 

Social omsorg

Verksamhetschef äldreomsorg
Mattias Carlsson
mattias.carlsson@nykoping.se
0155-45 73 21

Områdeschef särskilda boenden
Inga-Lill Amaya
ingalill.amaya@nykoping.se
0155-45 81 13

Enhetschef
Birgitta Hell, chef för avdelningarna 2A, 2B, 3A och 4B
birgitta.hell@nykoping.se
0155-45 76 44

Enhetschef
Nathalie Gauffin, chef för avdelningarna 1B, 3B och 4A
0155-45 76 43
nathalie.gauffin@nykoping.se

Administratör
Susanne Ramberg
0155-45 76 49

 
Administratör
Veronica Eriksson
0155-45 76 56

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Publicerad: 2020-06-04
Uppdaterad: 2024-04-03
Sidansvarig: Nathalie Gauffin