Hjälpmedel

När man blir äldre eller har en funktionsnedsättning kan man behöva olika hjälpmedel. 

Personliga hjälpmedel kan du få låna från Hjälpmedelscentralen i Sörmland. Hjälpmedlet provas ut av arbetsterapeut eller sjukgymnast. 

Om du tror att du skulle vara hjälpt av att ha hjälpmedel, kontakta arbetsterapeuten på din vårdcentral eller Rehabenheten inom hemsjukvården, telefonnummer 0155-45 74 80.

Under låneperioden ansvarar du för dina hjälpmedel.
De får inte överlåtas till annan person och vid misskötsel kan du bli ersättningsskyldig.

Om miljön behöver förändras hemma hos dig till följd av långvarigt funktionshinder, så kallad bostadsanpassning, kan du kontakta Rehabenheten för bedömning av lämpliga åtgärder.

Du kan få hjälp av handläggare med att ansöka om bostadsanpassning.

Visningslägenhet för hjälpmedel

Det finns många olika hjälpmedel som kan göra livet i hemmet både enklare, tryggare och mer självständigt. Allt ifrån enkla vardagshjälpmedel till mer avancerade som larm, trygghetskamera och GPS-larm. Vi visar upp dem i kommunens visningslägenhet för hjälpmedel på Forsgränd 1 (nära restaurang S:t Anna). Du hittar mer information om visningslägenheten för hjälpmedel på den här länken på vår webbplats.

Lämna tillbaka hjälpmedel

Hjälpmedel ska lämnas tillbaka när du inte behöver det längre eller om du flyttar till annat län. 

Du återlämnar dem till Hjälpmedelsfilialen i Nyköping, Spelhagsvägen 13,
eller på närmaste vårdcentral. De ska vara väl rengjorda och märkta med personnummer så de kan avregistreras.

Har du inte möjlighet att själv återlämna hjälpmedel kan du få hjälp av Hjälpmedelsgruppen, som du når på telefonnummer 0155-24 86 99.

Om du vill återlämna mer skrymmande hjälpmedel, som en säng eller större rullstol, tar du kontakt med Hjälpmedelscentralen, telefon 0771-405 406.

Kontakta oss

Social omsorg

Hemsjukvården, rehabenheten
0155-45 74 80
rehabenheten@nykoping.se

Återlämning av hjälpmedel
FIA Hjälpmedelsgruppen
0155-24 86 99

 

 

Handläggare bostadsanpassning

0155-24 83 31

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny