Föräldrautbildningen BIFF: Barn i föräldrars fokus

BIFF – barn i föräldrars fokus är en föräldrautbildning med fokus på hur barn påverkas när separerade föräldrar har svårt att samarbeta.

Målet med utbildningen är att du som förälder ska:

  • få en ökad medvetenhet om vad som gynnar barns utveckling
  • utveckla färdigheter som gör det möjligt att hålla barnens behov i fokus
  • trygga relationen mellan dig och ditt barn 
  • öka tilltron på din egen förmåga

Utbildning i grupp

Utbildningen sker i grupp där utrymme finns att diskutera tillsammans med andra föräldrar. Utbildningen är kostnadsfri.

Vi som arbetar med BIFF är anställda inom Nyköpings kommun och har erfarenhet av att träffa föräldrar och familjer i svåra situationer.

Kurser hålls regelbundet under förutsättning att tillräckligt många deltagare anmält sig.

Frågor?

Har du frågor om utbildningen kontakta Frida Hollström,mejladress frida. hollstrom@nykoping.se eller Ann Johansson, mejladress ann.johansson.1@nykoping.se

Anmälan till Barn i föräldrars fokus

Tack för din anmälan!

* = obligatorisk uppgift

* = obligatorisk uppgift

Behöver du tolk?

Dina personuppgifter behandlas för att Nyköpings kommun ska administrera utbildningen Barn i föräldrars fokus. Uppgifterna sparas enligt dokumenthanteringsplanen. Mer information om hur vi hanterar dina personuppgifter och dina rättigheter finns att läsa på www.nykoping.se/personuppgifter

Dina personuppgifter behandlas för att Nyköpings kommun ska administrera utbildningen Barn i föräldrars fokus. Uppgifterna sparas enligt dokumenthanteringsplanen. Mer information om hur vi hanterar dina personuppgifter och dina rättigheter finns att läsa på www.nykoping.se/personuppgifter

Kontakta oss

Familjerättsenheten

0155-24 85 40

Telefontid:
måndagar och fredagar 8.30-9.30
onsdagar 13.30-14.30

familjerattsenheten@nykoping.se

Behöver du nå socialtjänsten efter kontorstid?
Ring Social beredskap
073-773 72 73

Kontakt för utbildningen

Frida Hollström
frida.hollstrom@nykoping.se

Ann Johansson, mejladress
ann.johansson.1@nykoping.se

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny