Redovisning och redogörelse

Varje år ska du som är god man eller förvaltare lämna in en redovisning med årsräkning och redogörelse, till överförmyndarkontoret. Årsräkning sammanfattar ekonomin under året som gått för den person du hjälper (huvudmannen). Redogörelse är en beskrivning av vad du gjort för din huvudman under året.

Lämna in redovisning före 1 mars

Du ska lämna in årsräkning och redogörelse före den 1 mars varje år. Vi granskar alla årsräkningar i tur och ordning vartefter de kommer in. Ju tidigare årsräkningen kommer in efter årsskiftet desto tidigare blir den granskad. Vårt mål är att alla årsräkningar som kommit in i tiden ska vara färdiggranskade senast 1 september samma år.

Om du inte har lämnat in din årsredovisning i tid så får du en påminnelse. Om du ändå inte gör det så kan nämnden ansöka till tingsrätten om utdömande av vite. Det betyder att du måste betala en viss summa pengar om du inte följer föreläggandet att lämna in din redovisning. För att undvika detta så är det viktigt att du lämnar in din redovisning i tid.

Så lämnar du in redovisningen

Du kan välja att lämna redovisning och redogörelse antingen med e-tjänst eller med blankett.

Redovisa digitalt med e-tjänst

E-tjänsten e-Wärna Go (länk) är en webbbaserad tjänst där du loggar in med ditt bank-id. Där kan du göra löpande bokföring i kassaboken över de transaktioner som har skett under perioden. Du ska även bifoga underlag och föra dagbok och resejournal över vad du gjort i uppdraget. När det är dags att lämna in redovisning och redogörelse sammanställer e-tjänsten uppgifter du fört in där. Du skickar sedan i redovisnngen digitalt.

Redovisa med blankett

 1. Fyll i blanketten för årsräkning skrivbar i pdf  med hjälp av instruktionen . Använd en blankett per person som du hjälper. 
 2. Samla ihop bilagorna som nämns i instruktionen, till exempel kontoutdrag. OBS Efter granskning av din årsräkning kommer kontoret att skicka tillbaka alla bilagor till dig. Lämna helst i dina bilagor som kopior.
 3. Om du vill göra löpande bokföring med hjälp av blanketterna specifikation för inkomster/utgifter så kan du kontakta överförmyndarkontoret så skickar vi blanketter till dig.
 4. Fyll i blanketten för redogörelse som beskriver vad du gjort under året. Kom ihåg att fylla i om du vill ha arvode eller inte (kryssa i ja eller nej) på blanketten för redogörelse.
 5. Har du rest i samband med uppdraget - fyll i blanketten resejournal.
 6. Lägg till i allt i ett kuvert per person du hjälper – märk kuvertet "Årsräkning"
 7. Sänd kuvertet med post till:
  Nyköpings-Oxelösunds överförmyndarnämnd
  611 83 Nyköping.
  Du kan också lämna kuvertet i receptionen i Stadshuset på Stora torget i Nyköping. 

Kan jag lämna in redovisningen senare?

Om du inte kan lämna in redovisningen i tid kan du begära att få mera tid på dig. Du måste i din begäran motivera varför du inte kan lämna in din redovisning i tid. Skäl till att inte kunna lämna in redovisningen i tid kan vara svår sjukdom eller dödsfall inom familjen. Överförmyndarnämnden prövar din begäran. Mejla din begäran till overformyndaren@nykoping.se , före den 1 mars.

Överlämna och spara redovisningshandlingar

Räkenskaper och verifikationer för ett pågående uppdrag bör sparas i 10 år
Upphör ditt uppdrag ska du ändå spara alla redovisningshandlingar och verifiera som du har hemma i tre år.

Därefter ska dessa handlingar lämnas över till den som är behörig att ta emot redovisningen - antingen huvudmannen, ställföreträdaren eller dödsboet.

Frågor och svar

Vad gör du om det saknas verifikat till poster i årsräkningen?

Det enklaste är att kontakta den avtalspart för vilken det fattas verifikat för att få ett nytt utskickat. Om det till exempel saknas hyresavier kontaktar du fastighetsägaren eller hyresvärden.

Många företag erbjuder även e-fakturor, då kan du skriva ut verifikat från internet. Du kan komplettera verifikat till din redovisning vid ett senare tillfälle. Informera överförmyndarnämnden om att du kommer att komplettera senare.

Hur hanterar du autogiro?

Autogiro är ett behändigt sätt att betala huvudmannens räkningar. Tänk på att du ändå måste lämna in verifikat som styrker avtalsförhållandet mellan huvudmannen och betalningsmottagaren. Vi behöver det för att kunna säkerställa att det är just huvudmannens räkning som dras via autogirot.

Ett verifikat kan vara en faktura ställd i huvudmannens namn där autogirot framgår, alternativt avtalet för autogiro.

Hur redovisar du för fickpengar huvudmannen får?

All kontanthantering ska kvitteras av mottagaren. Du som god man eller förvaltare redovisar inte vad huvudmannen gör för sina fickpengar.

Personalen på boendet är skyldig att föra en kassabok över alla insättningar och inköp/uttag som görs. Du som god man eller förvaltare är skyldig att ta emot redovisningen från personalen.

Är du skyldig att redovisa huvudmannens ekonomi till anhöriga?

Nej, du är inte skyldig att redovisa förvaltningen av huvudmannens ekonomi till anhöriga. Närmast anhöriga har däremot rätt att begära ut redovisngshandlingar av överförmyndarnämnden.

Kontakta oss

Kontakta oss

Finns i Stadshuset i Nyköping men jobbar för både Oxelösunds och Nyköpings kommun.

overformyndaren@nykoping.se

Nyköpings kommun
611 83 Nyköping

Telefon växel 0155-24 80 00

Telefontid:
Måndag-fredag kl 10-12.
Telefon: 0155-24 87 00

Fax 0155-26 78 08

 

Besök

Boka besök på 0155-24 87 00 eller overformyndaren@nykoping.se

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny