KIBB - kognitiv integrerad behandling vid barnmisshandel

KIBB står för Kognitiv integrerad behandling vid (risk för) barnmisshandel. Det är en metod för familjer som ska stötta såväl föräldrar som barn. 

Behandlingsinsatsen KIBB syftar till att hjälpa föräldrar sluta använda våld eller ha ett skrämmande beteende. I stället får de lära sig positiva föräldrastrategier.

Samtidigt får barnet möjlighet att bearbeta sina upplevelser med stöd av en egen behandlare.

Hur går behandlingen till?

KIBB bedrivs i öppenvård, med en träff i veckan.

Barn och föräldrar har var sin behandlare som de pratar enskilt med under en del av behandlingen. Varje session avslutas med att familjen är samlad. Den gemensamma tiden tillsammans förlängs succesivt under behandlingens gång, när barnet känner sig tryggare med sin förälder.

Behandlingen följer en strukturerad behandlingsmanual med särskilda teman varje vecka.

Hur länge pågår KIBB?

KIBB innehåller fyra faser som tillsammans tar cirka 16-20 veckor att genomföra. Oftast är träffarna samma tid varje vecka.

Våldet och föräldrarnas strategier är i fokus under hela behandlingen och det är viktigt att barnen känner att det är den vuxne som bär ansvar för förändringsarbetet.

Vem kan få KIBB?

KIBB är en insats som familjen kan få via Barn- och familjeenheten på Socialtjänsten. Familjen kan bli erbjuden insatsen efter att socialtjänsten gjort en utredning, utifrån till exempel en polisanmälan om misstanke för våld mot barn eller annan inkommen oro för barnet.

Det går även att ansöka om insatsen KIBB. Då gör socialtjänsten en utredning. KIBB är som alla andra öppenvårdsinsatser en frivillig insats eftersom motivation är en förutsättning för förändring av eget beteende.

Fungerar KIBB?

KIBB är en beprövad behandlingsmetod som finns i många kommuner.

Den forskning som finns om KIBB visar på goda resultat.

Både barn och föräldrar visar en förbättrad psykisk hälsa efter behandlingen. Forskning visar också att behandlingen bidragit till minskat våld, eller att våldet upphört i familjen och det finns en bättre relation mellan barn och förälder.

Läs mer om KIBB hos Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Kontakta oss

Behöver du hjälp efter kontorstid

Ring social beredskap
073-773 72 73

Kontaktuppgifter

Vuxenenheten - socialsekreterare 
Social omsorg
vinr@nykoping.se
0155-45 70 03
Besöksadress: 
Östra Rundgatan 11

Enhetschef
Victor Eriksson Gonzalez

Familjefridsmottagningen
Social omsorg
familjefrid@nykoping.se
0155-24 81 01
Besöksadress:
Slottsgatan 21

Stöd för barn - Cumulus
cumulus@nykoping.se
Besöksadress:
Slottsgatan 21
0155-24 81 01

Telefontider: 
Måndag
kl 13-14 
Onsdag, torsdag, fredag
kl 9-10
Tisdag
kl 13-14

Enhetschef
Henrika Lundberg

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny

Nyheter