Umgängesstöd

Vid separationer händer det att barn tappar kontakten med en av föräldrarna. Umgängesstödet är en möjlighet för dig som förälder att behålla eller återuppta kontakten med barnet. 

Umgängesstöd innebär att barnet träffar sin förälder tillsammans med personal från Förebyggande enheten.

Det är domstolen som beslutar om umgängesstöd, utifrån barnets behov. Stödet ska pågå under en begränsad tid.

Umgängesstöd vänder sig till barn i alla åldrar och barnets behov är i centrum.

Så går träffarna till

I Nyköping sker träffarna på måndagar mellan klockan 13 och 18.30 i umgängesstödets lokal. 

Här kan barn och föräldrar umgås och leka tillsammans. Det kan vara flera barn och föräldrar samtidigt i lokalen.

Personalen är ett stöd

Vi som jobbar med umgängesstöd är familjebehandlare och vi ska vara ett stöd för barn och föräldrar.

Vi kan ge förslag och råd för att umgänget ska bli så bra som möjligt för barnen. Vi ser vad som händer och samtalar med er föräldrar om det. 

Mål med umgängesstöd

Målet med umgängesstöd är att barn och förälder ska utveckla en trygg relation med varandra.

Ett annat mål är att ni föräldrar ska samarbeta så bra så att umgänget kan fortsätta utan stöd av personal.

Kontakta oss

Individ- och familjeomsorg

regdso@nykoping.se
0155-24 80 00

Postadress

Nyköpings kommun
Division Social omsorg
Individ- och familjeomsorg
611 83 Nyköping

Besöksadress 
Östra Rundgatan 11
611 33 Nyköping

Behöver du hjälp efter kontorstid, ring
Social beredskap 073-773 72 73

 

Verksamhetschef

Gabriel Billing
gabriel.billing@nykoping.se
0155-24 80 46

 

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny