Ungdomstjänst

Ungdomstjänst är ett straff som ungdomar i åldern 15-18 år kan dömas till av domstol. Det liknar samhällstjänst för vuxna och innebär att ungdomarna oavlönat arbetar av sitt straff på en arbetsplats under uppsikt av handledare. 

Målet med ungdomstjänst är att bryta kriminalitet genom en snabb, tydlig åtgärd. En arbetsplats ska kunna erbjudas 3-4 veckor efter att domen vunnit laga kraft. Personerna som döms till ungdomstjänst har begått brott som till exempel stöld, misshandel eller rån. En person kan dömas till 20-150 timmars ungdomstjänst, antalet timmar beror bland annat på brottets karaktär.

Kommunens ansvar

Kommunens ansvar är att ta vid där domstolen slutar och se till att ungdomarna får en arbetsplats som rätt utformad kan vara en tydlig och pedagogisk påföljd. I Nyköpings kommun är det socialtjänstens Barn- och ungdomsenhet och Jobbtorg Nyköping (tidigare Arbetsmarknadsenheten) som organiserar verksamheten.

När domstolen dömt någon till ungdomstjänst överlämnas ärendet till Barn- och ungdomsenheten som avgör personens lämplighet för olika uppgifter. Därefter tar Jobbtorg Nyköping över och letar fram ett lämpligt arbete.

Påverkansprogram

I ungdomstjänst ingår även ett påverkansprogram hos ungdomsstödjarna som baseras på antalet timmar den unge blivit dömd till. Där får den unge stöd till förändring, möjlighet att till exempel lära sig hantera sin agressivitet och annat som den unge kan göra för att undvika återfall i brott.

Har du en arbetsuppgift att erbjuda?

Jobbtorg Nyköping söker lämpliga arbetsuppgifter till ungdomstjänsterna, inom offentlig sektor, föreningar eller privat verksamhet.

Du som är arbetsgivare och har en arbetsuppgift att erbjuda är välkommen att höra av dig till Jobbtorg Nyköping, kontakta enhetschef Victor E Gonzalez  victor.eriksson.gonzalez@nykoping.se 0155-24 8846

Kontakta oss

Barn- och ungdomsenheten      

Social omsorg                                                  
Växel 0155-24 80 00                                        
regdso@nykoping.se 

Enhetschef   

Lisa Jonsson
lisa.jonsson@nykoping.se  
0155-24 85 62

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny