Få hjälp med samordning (SIP)

Du som har många kontakter med olika myndigheter, som socialtjänst, skola och sjukvård kan få stöd i att samordna dina insatser.

Samordnad individuell plan (SIP) finns till för att du och dina närstående inte ska behöva lägga ner tid och energi på att själva samordna olika insatser som ges av kommunen eller landstinget.

Vi gör en SIP när

 • samordning efterfrågas
 • kompetens behövs från flera verksamheter
 • ansvarsfördelning behöver tydliggöras
 • insatser behöver ges samtidigt eller i särskild ordning
 • du upplever att du ”bollas runt” mellan olika myndigheter eller avdelningar

Hur funkar SIP?

Hur vi jobbar med SIP anpassas efter vilken typ av insatser du behöver. Det finns tre viktiga principer som arbetet med SIP ska utgå ifrån:

 • Samtycke
  Du själv ska samtycka till att planen upprättas
 • Delaktighet
  Du själv ska vara delaktig och ha inflytande i arbetet
 • Påbörjas utan dröjsmål
  Arbetet med planen ska påbörjas utan dröjsmål, det vill säga inom några dagar

SIP-möte

Vid ett möte planerar och bestämmer du och de andra som är med gemensamma mål och vem som gör vad, och skriver ned det i en samordnad individuell plan. Efter en tid ses ni igen och pratar om hur det har gått och om något behöver ändras i planen.

För att ett SIP-möte ska kunna ordnas behöver vi ditt samtycke till att mötas. Du är med och planerar mötet och vilka som ska bjudas in. Efter mötet får du med dig den skrivna planen.

Så här kan SIP användas på mobilen eller surfplatta

Så här kan SIP användas på mobilen eller surfplatta

SIP på olika språk

Längre ned på sidan hittar du informationsblad om SIP på olika språk. 

Alex får en SIP

Se filmen från Uppdrag psykisk hälsa som beskriver hur du får en SIP

imageo273.png

Kontakta oss

Social omsorg

0155-24 80 00
regdso@nykoping.se

 
 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny

Nyheter