Nyköpings kommuns hemtjänst

Nyköpings kommuns hemtjänst kan stötta dig i vardagen. Vi gör livet lättare för dig och ser till att du kan bo hemma.  

Nyköpings kommun har drivit hemtjänst sedan 1960-talet vilket har gett oss en gedigen erfarenhet. 

Nyköpings kommuns hemtjänst ger god omvårdnad i hemmet genom att stötta och stimulera dig att göra mer än vad du tror du kan göra. Vi har ditt unika behov i fokus, vi känner in och är flexibla. Vi gör inte det lätta utan det rätta. 

I hemtjänstgrupperna är vi team som samarbetar inom grupperna och över gränserna 24 timmar om dygnet, året om. Hos oss arbetar undersköterskor och vårdbiträden, totalt cirka 200 personer. 

Hur just din hemtjänst ska skötas planerar vi tillsammans med dig.

Väljer du Nyköpings kommun som utförare får du den hemtjänstgrupp som jobbar i området där du bor. I vissa fall kan det finnas behov av våra resursgrupper med fokus på demens eller omvårdnad. Bedömningen av det behovet gör respektive hemtjänstgrupp tillsammans med resursgrupperna.  

Tjänster

Tjänsterna vi erbjuder är: personlig omvårdnad, trygghetslarm och serviceinsatser (tvätt, städ och inköp).

Kontaktpersonal

För att du ska få mer personlig kontakt med någon av personalen i hemtjänstgruppen utser vi kontaktpersonal till dig. Det kan vara en eller två personer. En kontaktapersonal har helhetsansvaret för dig - inte genom att göra allt men genom att se till att allt blir gjort enligt dina behov. 

Kontaktpersonalen är ”din förlängda arm” i situationer då du behöver stöd och har den kontakt det behövs med närstående. Har du frågor eller funderingar är det främst till kontaktpersonalen du vänder dig.

Plan för dig

Din kontaktpersonal gör tillsammans med dig en planering, där vi kommer överens om hur och när tjänsterna ska genomföras hos dig – en så kallad genomförandeplan.

Genomförandeplanen ligger till grund för de insatser vi kommer att göra hos dig och det stöd vi ger dig, ett kvalitetssäkrat arbete. Personalen som besöker dig dokumenterar hur det fungerar att ge stöd enligt genomförandeplanen. Sedan följer kontaktpersonalen upp genomförandeplanen och dokumentationen.

Stöttar dig att vara aktiv

Vi strävar efter att arbeta utefter ett hälsofrämjande förhållningssätt som innebär att du som fått insatser beviljade ska göra så mycket som du kan själv. Personalen finns med som stöd i det du inte klarar själv. Vi stödjer och motiverar dig att själv vara aktiv. 

Kontakta oss

Chefer för respektive område

Verksamhetschef äldreomsorg
Mattias Carlsson
mattias.carlsson@nykoping.se
0155-45 73 21

Områdeschef hemtjänst
Susanne Svenman
susanne.svenman@nykoping.se
0155-45 81 12

Enhetschefer

Lina Eklund 
Demensteamet
0155-24 80 23

Petra Mörne
City yttre city
Stenkulla/Brandholmen/Bryngelstorp
Tystberga
0155-24 88 61

Catarina Lindgren
Brandkärr
0155-45 77 86

Johanna Eskandar
City innerstaden
Isaksdal
0155-24 80 83

Jessica Holmqvist 
Oppeby, Harg, Råby, Lid, Vrena, Stigtomta
0155-45 71 09

Helen Gjödestöl
Nävekvarn, Buskhyttan, Arnö, Hamnen/silon, Högbrunn, Bergshammar, Svalsta, Enstaberga, Jönåker, Ålberga, Stavsjö
0155-45 70 32

Carla Leal
Hemtjänstens nattpatrull
Serviceteam
0155-45 81 27

Gunilla Andersson
Hemtjänstens nattpatrull
0155-24 78 18

Therese Wall
Lås och larm
0155-24 78 54

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny