Avgifter inom funktionsnedsättning

Här kan du läsa om vad olika insatser till personer med funktionsnedsättning kostar.

Kommunerna i Sörmland har gemensamma avgifter för flera insatser. Avgifterna påverkas av nationella beslut och av kommunens taxor/avgifter och de ändras varje år.

Insatsen boendestöd i eget hem samt hemsjukvård är avgiftsfri från 1 juli 2022. 

Avgiftsbeslut

När du beviljats en insats gör kommunen en beräkning och fattar beslut om avgift. Du får skriftligt besked (avgiftsbeslut) om vilken avgift du ska betala och information om hur avgiften räknats fram.

Hur beräknas avgiften?

När du beviljats en insats räknas din avgift ut. Vi börjar med din inkomst, det vill säga:

  • din lön, pension eller sjukersättning
  • dina ränteinkomster
  • bostadstillägg

Därefter drar vi ifrån summan för din bostadskostnad. Sist drar vi ifrån förbehållsbeloppet, som är nationellt beslutat, och ska täcka normala levnadskostnader, förutom boendekostnad.

Den summa vi får fram kallar vi för avgiftsutrymme. Det betyder den summa pengar (avgift) som du beräknas kunna betala för insatsen.

Riksdagen har beslutat om en så kallad maxtaxa som ändras varje år. Maxtaxan är den högsta avgiften som kommunen får ta ut för vårdavgift på exempelvis boende eller boendestöd. Från 1 april 2024 är maxtaxan 2 575 kr per månad.

Överklagan

Avgifter, förbehållsbelopp och inkomster kan överklagas enligt 16 kap. § 3 socialtjänstlagen. Information finns på beslutsmeddelandet som du får från kommunen.

Nedanstående avgifter för vård och omsorg gäller från 1 april 2024.

Avgift för kost

  • Hemlevererat huvudmål (matlåda) kostar per person för ett 7-dagars abonnemang 1 061 kronor per månad
  • Ett 5-dagars abonnemang kostar 758 kronor per månad.
  • Ett 3-dagars abonnemang kostar 455 kronor per månad.
  • Mat på gruppboende, med kostabonnemang, kostar 4 012 kronor per person och månad.

Avbokning av insatser ger del av avgiften tillbaka

Om du av något skäl tillfälligt inte vill ha din insats utförd måste du avboka. Du får då en del av avgiften tillbaka. Avbokning görs på särskild blankett som lämnas till personalen senast 7 dagar i förväg.

Avboka hemtjänst, städ/tvätt/inköp

Fakturor och autogiro

Läs mer om fakturor från kommunen och hur du anmäler om autogiro

 

Kontakta oss

Kundservice

E-post: kundservice@nykoping.se

Telefon Kundservice
0155-24 80 80

Telefontid
Vardagar kl. 9-16

 

Information om avgiftsystemet

Nämndansvarig tjänsteman, Vård- och omsorgsnämnden

0155-24 80 00
kommun@nykoping.se

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny

Nyheter