Vårdnad, boende och umgänge

Vi erbjuder dig rådgivning i olika familjerättsfrågor till exempel om vårdnad, boende och umgänge för barn till föräldrar som separerat. Du kan få råd via telefon eller vid personligt besök.

Gemensam vårdnad

Ni som är gifta med varandra har automatiskt gemensam vårdnad om ert barn. För barn till ogifta föräldrar är modern ensam vårdnadshavare. Ni som är ogifta föräldrar kan anmäla om gemensam vårdnad om barnet.

Om ni har gemensam vårdnad innebär det att beslut i frågor som rör barnet ska fattas av er gemensamt. Ni kan ha gemensam vårdnad om ert barn även om ni inte bor tillsammans. Vid gemensam vårdnad förutsätts att ni kan samarbeta kring barnet och tillsammans lösa frågor beträffande barnets boende, skolgång med mera.

Stöd för er som inte kommer överens

Om ni inte kan enas om vårdnaden, boendet eller umgänget med barnen vid skilsmässa och separation kan vi hjälpa till genom samarbetssamtal eller familjerådgivning

Informationssamtal med samtalsintyg

Om föräldrar inte kan komma överens trots stöd kan ni som föräldrar väcka talan i domstol. De flesta föräldrar anlitar ett juridiskt ombud till sin hjälp. För att kunna väcka talan i domstol ska föräldrarna först begära ett informationssamtal hos kommunens familjerätt.

Kontakta familjerätten för att boka ett informationssamtal (kontaktuppgifter finns längst ned på sidan). Samtalen ska hållas så snart som möjligt och inom fyra veckor från begäran.  

Efteråt får föräldrar ett samtalsintyg som bevisar att samtalet har varit. Ett informationssamtal med samtalsintyg är nödvändigt om föräldrar ska gå vidare till domstol i frågor om vårdnad, boende och umgänge, om det inte finns skäl till annat. 

Utredning

Familjerätten i Nyköpings kommun utreder frågor om vårdnad, boende och umgänge på uppdrag av domstolen. Det innebär att vi ska utreda hur barnets behov och rättigheter bäst kan tillgodoses. I våra samtal under utredningen fokuserar vi därför på barnet.

Utredningen börjar med ett samtal med båda föräldrarna. Om det inte är möjligt att ses tillsammans erbjuder vi er var sin tid.

I de efterföljande samtalen med er föräldrar får båda beskriva barnet och dess uppväxt samt synen på:

 • Barnets nuvarande situation
 • Vårdnaden, boendet och umgänget
 • Samarbetet med den andra föräldern
 • Föräldrarollen

Du får möjlighet att läsa och lämna synpunkter på den skriftliga sammanställningen.

För att utredningen ska bli fullständig hämtar vi även in uppgifter från social- och polisregister, hembesök, referenser och eventuell ny partner.

Den färdiga utredningen

Barnets bästa ska vara vägledande i den bedömning och det förslag till beslut som vi lämnar till domstolen.

Vi tar hänsyn till de uppgifter som har lämnats framförallt om barnets relation till vardera föräldern, föräldrarnas lämplighet samt föräldrarnas vilja och förmåga att samarbeta.

Innan vi skickar utredningen till domstol får du läsa igenom den. Du kan lämna skriftliga synpunkter på innehållet.

Utredningen skickas tillsammans med dina synpunkter till domstolen. Den andre föräldern får också ta del av synpunkterna.

Barnens rätt att komma till tals

Vi erbjuder samtal med barn där det är lämpligt. I samtalen får barnet information om det som pågår mellan mamma och pappa. De får även berätta om sin vardag och sina relationer.

Barnet har möjlighet att uttrycka sin vilja, men barnet behöver aldrig ta ställning.

Information till barn och unga

Vad händer om dina föräldrar inte kommer överens?

Föräldrars skilsmässa eller separation är en stor förändring för både dig och dina föräldrar. Det kan finnas många olika känslor och det är vanligt att känna sig ledsen, orolig, eller arg när föräldrar separerar. En del barn känner sig ensamma och andra tycker det känns bra.

Vem ska bestämma och var ska jag bo?

När föräldrar separerar och inte längre bor tillsammans behöver de komma överens om vem som ska bestämma om dig. Det kallas vårdnad, antingen kan båda bestämma (gemensam vårdnad) eller bara en av föräldrarna (ensam vårdnad).

Dina föräldrar behöver också bestämma var du ska bo och hur och när du ska träffa den föräldern som du inte bor med.

Om mina föräldrar inte kommer överens?

Om dina föräldrar inte kan komma överens om vem som ska bestämma om dig, var du ska bo och hur och när du ska träffa den förälder som du inte bor med, kan en domstol bestämma det. Innan domstolen bestämmer tar familjerätten reda vad som är bäst för dig.

För att ta reda på det så pratar vi med dig och dina föräldrar. Vi pratar också med personal på din skola för att få reda på hur du har det där. Vi kommer även hem till dig och hälsar på för att se hur du har det hemma.

När familjerätten tagit reda på så mycket vi kan om dig och din familj skriver vi ned vad vi tycker är bäst för dig. Det kallas en utredning.

De vuxna ska lyssna på dig

I barnkonventionen står det att du har rätt att uttrycka dina åsikter i alla frågor som rör dig. Därför vill vi prata med dig om hur du har det i din familj, hur du mår och annat som du tycker är viktigt.

Det är inte du som bestämmer, men de vuxna ska lyssna och ta hänsyn till dina åsikter.

Vad innebär det för dig som är barn att besöka Familjerätten?

Se filmen om Hugo från Göteborgs stad.

Hugo besöker Famijerättsbyrån

Hugo besöker Familjerättsbyrån av Louise Bergman, video på Vimeo 

Vad händer i domstolen?

När familjerätten har skrivit i utredningen vad vi tycker är bäst för dig skickar vi den till domstolen. Domstolen läser utredningen och träffar dina föräldrar innan de bestämmer hur det ska vara för dig.

Dina föräldrar måste göra som domstolen bestämmer. Domstolen måste alltid tänka på barnets bästa när den bestämmer, inte på vad som är rättvist för föräldrarna.

Krångliga ord

 • Socialtjänst Socialtjänsten, eller soc som många kallar det, är den del av kommunen som har ansvar för att hjälpa och stötta barn, unga och deras föräldrar som inte har det bra.
 • Familjerätt är den del av socialtjänsten som jobbar med frågor som rör familjer, till exempel frågor som uppstår när föräldrar inte bor tillsammans.
 • Familjerättssekreterare kallas de som jobbar på familjerätten.
 • Tystnadsplikt och sekretess betyder att familjerättssekreterare och andra
  som jobbar på socialtjänsten inte får berätta något om dig eller din familj för andra.
 • Anmälningsplikt är samma sak som anmälningsskyldighet. Det betyder att de flesta som jobbar med barn och unga måste göra en orosanmälan till socialtjänsten om de misstänker eller får veta att ett barn inte har det bra. Om ett barn inte har det bra behöver barnet och familjen få stöd och hjälp för att det ska bli bättre.
 • Vårdnad har den personen som bestämmer och fattar beslut om barnet. Om båda föräldrarna fattar beslut tillsammans heter det att de har gemensam vårdnad. Om en förälder har ensam vårdnad betyder det att den föräldern får fatta alla beslut själv.
 • Boende är där barnet bor mest.
 • Umgänge har barn med den förälder som barnet inte bor med. Barn har rätt att träffa/ha kontakt med den förälder som hen inte bor tillsammans med.

Föräldrar bosatta i olika kommuner

Socialnämnden i den kommun där barnet är folkbokfört är huvudansvarig för utredningen. En utredare utses som regel också i den andra kommunen.

Utredarna samråder under utredningens gång. Huvudansvarig handläggare träffar vanligtsvis föräldern i den andra kommunen. 

Umgängesstöd

Vid separationer kan det hända att barn tappar kontakten med en av föräldrarna. Domstolen kan då besluta om umgängesstöd. Det är en möjlighet för dig som förälder att behålla eller återuppta kontakten med barnet.

Sekretess och anmälningsplikt

Vi arbetar under socialtjänstsekretess. Familjerättssekreterarna har anmälningsskyldighet enligt Socialtjänstlagen om det finns oro att barn far illa och behöver skydd.

Mer information

Barn med föräldrar på olika håll - ett stöd för alla mammor och pappor som har barn med föräldrar på två håll, information från stiftelsen Allmänna barnhuset. Välj PDF så är den gratis att ladda ned. 

Kontakta oss

Individ- och familjeomsorg

regdso@nykoping.se
0155-24 80 00

Postadress

Nyköpings kommun
Division Social omsorg
Individ- och familjeomsorg
611 83 Nyköping

Besöksadress 
Östra Rundgatan 11
611 33 Nyköping

Behöver du hjälp efter kontorstid, ring
Social beredskap 073-773 72 73

 

Verksamhetschef

Gabriel Billing
gabriel.billing@nykoping.se
0155-24 80 46

 

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny