Familjebehandling

Familjebehandling är ett personligt stöd till hela familjen med syfte att stärka föräldraskapet. Vi fokuserar på att stärka det som ni i familjen tycker fungerar bra och att tillsammans hitta lösningar för det som inte fungerar så bra.

Familjebehandling är till för familjer med  barn och ungdomar som är mellan 0-20 år. Det bygger på ett aktivt och ömsesidigt samarbete mellan er i familjen och familjebehandlarna. 

Du kan bland annat få hjälp med:

  • Struktur och vardagsrutiner
  • Stötta dig som förälder om du har svårigheter att förstå ditt barn
  • Konflikter i familjen (strategier för att undvika och hantera konflikter)
  • Relationer inom familjen
  • Stärka och fokusera på det som fungerar bra

Målet med stödet är att familjen ska kunna klara sig själva så snart som möjligt.

Till största delen är familjesbehandlarnas arbete förlagt hemma hos dig och din familj. Arbetet hemma i familjen kan handla om samtal eller att en familjebehandlare finns med i vardagssituationer när bekymmer uppstår.

Det kan liknas vid coachning där ni får hjälp att hitta rutiner och struktur i det dagliga livet.  

Samarbete med Ungdomsstödjarna

Vi jobbar tillsammans med ungdomsstödjarna som är ett socialt stöd för ungdomar och för deras föräldrar och andra vuxna i ungdomarnas närhet.

Ansökan 

Är du förälder eller ungdom och känner att du behöver hjälp eller behöver prata med någon när relationerna hemma inte är de bästa? Då är du välkommen att kontakta mottagningsgruppen på Barn- och ungdomsenheten, telefon till växeln 0155-24 80 00.

Tillsammans går vi igenom er situation. Du kan ansöka om familjebehandling, din ansökan prövas och du får ett beslut på om du beviljats insatsen eller inte. Familjebehandling är frivilligt och kostnadsfritt. 

Funktionell familjeterapi (FFT)

Vi erbjuder även Funktionell familjeterapi (FFT), för familjer som behöver bli bättre på att prata med varandra. Målet är att din familj ska få hjälp att kommunicera så att era relationer kan förbättras. Läs mer om FFT på Socialstyrelsens webbplats

KIBB, Kognitiv integrerad behandling vid (risk för) barnmisshandel

Den som utsätter eller riskerar utsätta barn för våld kan också få stöd genom metoden KIBB, Kognitiv integrerad behandling vid (risk för) barnmisshandel. Det är en metod för familjer som ska stötta såväl föräldrar som barn. 

HBTQ-certifiering

Familjebehandling är en HBTQ-certifierad verksamhet.

Personalen har utbildats av RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter. 
 
RFSL:s logotype för HBTQ-certifiering, som en kombinerad sol och stjärna med spetsarna i olika färger, det står HBTQ-certifierad i mitten och det står RFSL lite längre ned med flaggan för pride

 

Kontakta oss

Behöver du nå socialtjänsten efter kontorstid?
Ring Social beredskap
073-773 72 73

Familjebehandling för barn och ungdomar
Social omsorg
Östra Rundgatan 11
Växel 0155-24 80 00

Enhetschef

Henrika Lundberg
0155-24 80 58
henrika.lundberg@nykoping.se  

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny