Färdtjänst

Färdtjänst kan du söka om du är skriven i Nyköpings kommun och på grund av en funktionsnedsättning har svårigheter att resa med kollektivtrafiken.

Färdtjänst - resor inom länet

Om du har svårigheter att åka kollektivt på grund av någon funktionsnedsättning kan du ansöka om färdtjänst. Det är ett komplement till den övriga lokaltrafiken. Färdtjänst innebär att du färdas med exempelvis bil eller minibuss med plats för rullstol. Färdtjänst kan sökas av personer som är skrivna i Nyköpings kommun och som har fysisk och eller psykisk funktionsnedsättning som är varaktig i minst tre månader. Du kan resa inom Nyköpings kommun, inom Södermanlands län, till Norrköpings central och till Södertälje Syd eller Södertälje hamn. 

Vill du resa utanför länet så ska du ansöka om riksfärdtjänst som du kan läsa mer om här på vår sida för riksfärdtjänst. 

Vad kostar det att resa med färdtjänst?

 • Inom Nyköpings kommun kostar en enkel resa 45-60 kronor beroende på resans längd.
 • Är resmålet utanför kommungränsen , men inom länet, kostar resan 60 kr för de första tre milen från bostaden och därefter 35 kr per påbörjad mil fram till resans mål. 
 • Du betalar med kort eller kontant direkt till chauffören vid början av resan.
 • Du kan även betala med reskassa. Du kan läsa mer om reskassa här. 

Sjuk- och behandlingsresor

 • Om du har ett beslut om färdtjänst så har du automatiskt rätt att boka sjukresor när du ska besöka en vårdinrättning inom Sörmlands region.
 • Om du inte har beslut om färdtjänst och är i behov av en sjukresa så ska du kontakta din vårdgivare som kan utfärda ett sjukreseintyg.
 • Har du andra behov vid sjukresa än när du reser med färdtjänst, kontakta Nyköping kommuns kundservice på telefonnummer 0155-24 80 80.
 • När du har beslut om färdtjänst eller godkänd sjukresa så bokar du din sjukresa genom att ringa till 020-444 000.
 • Har du frågor om färdtjänst så ringer du Nyköping kommuns kundservice på telefonnummer 0155-24 80 80.
 • Har du frågor om regler kring sjukresor så ringer du Sjukreseenheten, Region Sörmland på telefonnummer 0155-24 73 57.
 • En sjukresa kostar 150 kr per resa. Medföljare betalar 150 kr per resa. Har du blivit beviljad ledsagare så åker den med dig utan kostnad.
 • Du kan läsa mer om sjukresor här 1177-Region Sörmland. 

Flextrafik

Flextrafik med buss införs från och med 11 december 2023 som ett pilotprojekt i Nyköpings kommun. Det är en form av anropsstyrd kollektivtrafik där du själv ringer och beställer din resa. Du kan beställa din resa tidigast 14 dagar och senast en timme innan din önskade resa. 

Flextrafiken körs med mindre bussar och det finns totalt 122 flexplatser fördelade inom Nyköpings tätort. Flexplatserna ligger inom områdesgränser som anger var Flextrafik gäller. Områdena är de samma som de tidigare servicelinjerna har trafikerat. 

Även du som har färdtjänst kan boka resa med Flextrafik då bussarna har plats och ramp för rullstol och rullator. Chaufförerna hjälper dig på och av bussen vid behov. Resenärer som har färdtjänstbeslut kan boka resan direkt till och från hemadress inom Flextrafikområdet.

Det kostar lika mycket som för en vanlig resa med kollektivtrafiken och du kan betala med bankkort eller med Sörmlandstrafikens app. 

Flextrafiken körs på vardagar mellan 09.00-14.00 samt lördagar 10.00-14.00. 

Du bokar din resa genom att ringa 0771-22 40 00, välj knappval 3.

Här kan du läsa mer om Flextrafiken på Sörmlandstrafikens webbplats.

 

Så här gör du för att ansöka

Har du Bank-ID så kan du ansöka via vår e-tjänst som du kommer till om du klickar på den blå knappen nedan. Har du inte möjlighet att själv använda e-tjänsten så kan du be någon annan att ansöka åt dig som ombud. Den personen loggar då in med sitt eget Bank-ID.

 • I vissa fall behöver vi även kompletterande uppgifter i form av ett läkarintyg.
 • Ansökan utreds och beslutas av kommunens handläggare.

Ansök om färdtjänst

Färdtjänstresor under julhelgen

Från och med den 12 december kan du boka färdtjänstresa för att åka under julhelgen. Du ringer till Sörmlandstrafikens beställningscentral på telefonnummer 020-444 000.

Att tänka på när du beviljats färdtjänst

 • Du som har beviljats färdtjänst bokar själv dina resor genom beställningscentralen Sörmlandstrafiken på telefon 020-444 000. Det är bra att vara ute i god tid men det går inte att boka tidigare än 14 dagar före planerad resa.
 • Färdtjänst gäller för obegränsat antal resor inom Nyköpings kommun samt 30 enkelresor utanför kommungränsen under ett år.
 • Du har rätt att ta med dig en medresenär. Medresenären betalar samma kostnad som du. Glöm inte att meddela om du har en medresenär med när du bokar din färdtjänstresa.
 • Det går inte att göra avbrott under färdtjänstresa. Det går inte heller att stanna under påbörjad färdtjänstresa för att till exempel lämna post eller uträtta ärenden. I sådana fall får du beställa en ny resa. Undantag är resa till kyrkogård med ett uppehåll på högst 15 minuter.
 • Färdtjänst innebär ofta samåkning. Det betyder att du inte alltid kan välja plats och att resan kan ta lite längre tid eftersom bilen ibland ska hämta/lämna andra resenärer. Var extra tydlig när du beställer din resa om du har en exakt tid att passa!

Reskassa

När du reser med färdtjänst så kan du betala med betalkort eller kontanter. Du kan även förskottsbetala din färdtjänstresa genom att ladda din reskassa.

Vad är reskassa?

 • Om du inte har möjlighet eller vill betala din resa med betalkort eller kontant i samband med din färdtjänstresa så har du möjlighet att använda dig av en reskassa.
 • Du betalar in valfri summa till Nyköpings kommun. Pengarna registreras sedan på din reskassa. Det kan dröja upp till 10 dagar innan saldot på din reskassa uppdateras.
 • När din reskassa är laddad så kan du resa utan att ta med kontanter eller betalkort.
 • Du kan inte använda din reskassa för att betala för sjuk- eller behandlingsresa eller för riksfärdtjänst.

Hur skaffar jag reskassa?

 • Du betalar in valfri summa (minst 300 kr) till Nyköpings kommun,
  Swish eller kort, använd vår e-tjänst som du hittar här.
  Bankgiro: 619-0342 Meddelande: Skriv RESKASSA och personnumret på den färdtjänstberättigade.
 • Reskassan är personlig och får ej överlåtas.
 • Eventuell medresenärs avgift kommer också att dras på din reskassa.
 • Vid dödsfall återbetalas reskassan utan administrativ avgift. Om man vid andra fall vill ha tillbaka reskassan tas en administrativ avgift ut på 50 kronor. Summor under 100 kr återbetalas ej. Kontakta Kundservice för att få en blankett för återbetalning genom att skicka e-post till kundservice@nykoping.se eller ring 0155-24 80 80.

Så här använder du reskassan

 • Be att få betala din färdtjänstresa med reskassa i samband med din bokning av färdtjänstresa hos Sörmlandstrafikens servicecenter, 020-444 000.
 • För att kontrollera ditt saldo kontaktar du Sörmlandstrafikens servicecenter på 020-444 000. Du kan också få veta ditt saldo i samband med att du bokar resan. Du ansvarar själv för saldot på din reskassa.

Om du vill veta mer om färdtjänst eller vill få hem en blankett för ansökan så är du välkommen att kontakta Kundservice, telefonnummer 0155- 24 80 80, vardagar 09:00-16:00 eller mejla till kundservice@nykoping.se

Om du inte har möjlighet att använda e-tjänsten

 • Kontakta Kundservice för att få en blankett genom att skicka e-post till kundservice@nykoping.se eller ringa till 0155-24 80 80, vardagar 9:00-16:00.
 • Du kan mejla in din ansökan till sbr@nykoping.se eller posta den.

Skicka din ansökan till:

Nyköpings kommun
Samhällsbyggnad
Samhällsbetalda resor
611 83 Nyköping

Vill du överklaga ditt beslut?

Om du anser att beslutet vi fattat är felaktigt så har du möjlighet att överklaga det. 
Överklagan ska vara skriftlig och innehålla följande: 

 • Namn, adress och telefonnummer
 • Vilket beslut som överklagas
 • Förklara vad du anser vara felaktigt med beslutet och varför det bör ändras
 • Eventuella handlingar som stödjer din uppfattning

Du kan mejla in din överklagan till sbr@nykoping.se eller posta den till:

Nyköpings kommun
Samhällsbyggnad
Samhällsbetalda resor
611 83 NYKÖPING

Du kan även lämna in din överklagan i Informationen i Stadshuset. 

Vill du ha mer information om hur du överklagar så är du välkommen att kontakta Kundservice på telefonnummer 0155-24 80 80. 

Kontakta oss

Kundservice

Epost: 
kundservice@nykoping.se

Telefon Kundservice:
0155-24 80 80

Telefontid: 
Vardagar kl. 09.00-16.00

 
 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny

Nyheter