Medicinskt ansvarig sjuksköterska och medicinskt ansvarig för rehabilitering

För att se till att den kommunala hälso- och sjukvården följer lagar och regler finns medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR).

MAS och MAR har ett övergripande ansvar för patientsäkerheten och kvalitén i den kommunala hälso-och sjukvården på strategisk nivå. Det innebär att MAS och MAR ska se till att det medicinska omhändertagandet tillgodoser kraven på hög patientsäkerhet och god kvalitet.

MAS och MAR:s uppdrag är bland annat att ta fram kommunalt anpassade riktlinjer att arbeta efter. De ska följa upp hur verksamheterna följer riktlinjerna. MAS och MAR ska också utreda avvikelser och anmäla händelser eller risker enligt Lex Maria.

MAS och MAR:s ansvar gäller verksamheter i både kommunal och privat regi.

För dig som utför hälso- och sjukvård

Läs mer om riktlinjer och vägledning som gäller för utförare av hälso- och sjukvård

 

Kontakta oss

Social omsorg

0155-24 80 00

mas-mar@nykoping.se

Medicinskt ansvariga

mas-mar@nykoping.se

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
Karolina Nilsson
0155-45 73 30

Josefine Boberg
0155-45 77 27

Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR)
Karolin Jansson
0155- 24 78 11

 

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny