Behandling

Du som är över 20 år och har problem med alkohol, narkotika, spelmissbruk eller andra beroenden kan få stöd hos Öppenvården. 

Du kan anonymt vända dig till oss för råd och stöd. Tillsammans går vi igenom din situation och vad du behöver. Om du är intresserad av behandling tar du därefter kontakt med en socialsekreterare. För dig som är under 20 år finns Öppenvård ungdom.

Vi har flera behandlingsprogram att välja mellan och när du har fått ett beslut om hjälp får du möjlighet att delta i förberedande behandlingsträffar. Där får du hjälp att välja rätt inriktning på insats.

All vår behandling är kostnadsfri. Välkommen att boka ett informationssamtal där vi berättar om den behandling du är intresserad av, ring 0155-45 75 59.

Behandlingar

Råd och stöd 

Alla invånare i Nyköpings kommun - 20 år och äldre -som har problem med alkohol, droger eller spel om pengar kan få råd- och stödsamtal.

Du kan träffa en behandlare upp till tre gånger för att få information om behandlingsinsatser och vägledning i ditt beslut att söka hjälp. 

För dig som är under 20 år finns Öppenvård ungdom.

Förberedelsegruppen (FBG)

Förberedelsegruppen är en stöd- och motivationsinsats som du vanligtvis erbjuds i början av din kontakt med öppenvården.

Vi träffas i grupp tre gånger i veckan upp till omkring fyra veckor.

Syftet med förberedelsegruppen är att du ska få snabb kontakt med behandlingsteamet, få information om de olika behandlingsprogrammen och utforska vilken typ av behandling som passar just dig, tillsammans med behandlare.

Återfallsprevention

Vill du ha hjälp att hitta verktyg för att motverka återfall i missbruk? 

Återfallsprevention är en kurs upplagd på åtta träffar med eventuell uppföljning. Återfallspreventionen sker främst i grupp med träffar ett tillfälle i veckan. I behandlingen får du hjälp att hitta verktyg för att förebygga återfall och/eller att förkorta och minimera skadeverkningarna vid ett eventuellt återfall.

Kursen bygger på kognitiv beteendeterapi (KBT) som är en strukturerad och målinriktad metod med fokus på tanke och handling i nuet.

Att sluta med droger och alkohol är en sak, att fortsätta tacka nej, att inte börja igen – det är svårt. Ring oss så berättar vi mer om hur återfallsprevention kan hjälpa dig.

Behandling i 12-stegsprogrammet

Tycker du att alkoholen ibland blir mer ett problem än ett nöje? Har du börjat tappa kontrollen och dricker mer än du egentligen vill?

Vi erbjuder 12-stegsbehandling i grupp för dig som har ett beroende. Vi arbetar enligt tolvstegsprogrammets filosofi. Behandlingen är på heltid och vi arbetar i grupp enligt ett strukturerat program. Grundbehandlingen pågår på heltid under 12 veckor.

I gruppen hjälper vi varandra och delar varandras erfarenheter av både problem och framgångar. Behandlingen innehåller även hemuppgifter, föreläsningar, filmer samt att besöka självhjälpsgrupper såsom AA (Anonyma Alkoholister) och NA (Anonyma Narkomaner). 

Efter avslutad behandling finns det tillgång till eftervård som genomförs en gång i veckan. 

Haschavvänjningsprogrammet

Använder du cannabis och har svårt att sluta på egen hand?

Haschavvänjningsprogrammet (HAP) är upplagt på sex veckor med individuella samtal tre gånger i veckan. Vi går igenom hur kroppen och psyket påverkas. Vi pratar om känslor och hur ditt sociala liv förändras. I programmet ingår sex veckors eftervård, det är en viktig del av behandlingen.

Du som röker cannabis regelbundet och funderar på hur det påverkar dig – ring oss så bokar vi ett informationsmöte.

CRA-behandling - heltidsbehandling vid missbruk

CRA (Community Reinforcement Approach) är en heltidsbehandling under 12 veckor. Vi arbetar både i grupp och enskilt enligt ett strukturerat program.  

I CRA-behandling tittar vi dels på vad som utlöser ditt missbruk samt på vilka beteenden som gynnar drogfrihet. Du jobbar mot dina egna uppställda mål inom olika livsområden. Efter avslutad behandling ingår eftervård, en gång i veckan

Välkommen att boka ett informationssamtal där vi berättar om behandlingen.

Spelberoende-behandling

Behandling för spelberoende är till för dig som har ett problematiskt spelande om pengar.

Behandlingen genomförs i grupp en gång i veckan under åtta veckor. Vi diskuterar ett tema per grupptillfälle och målet med behandlingen är att du ska kunna skapa dig ett meningsfullt spelfritt liv. Eftervård ingår som en del efter primärbehandlingen.

I Nyköping finns också den ideella riksorganisationen Självhjälpsgruppen för spelberoende, som du kan kontakta. De stöttar spelberoende och anhöriga till spelberoende genom självhjälpsgrupper.  

FR-ACT, vid samsjuklighet - missbruk/beroende och psykisk ohälsa

FR-ACT (Flexible Assertive Community Treatment) vänder sig till dig som har samsjuklighet, det vill säga missbruk/beroende och psykisk ohälsa.

Vi har ett team som jobbar med behandling och samordning kring dina behov. I teamet arbetar behandlare och vård- och stödsamordnare så kallade case manager i nära samverkan med interna och externa aktörer som exempelvis försörjningsstöd, regionförbundet och arbetsförmedlingen. 

Vi arbetar med bland annat KBT-behandling (kognetiv beteendeterapi) samt stödjande och rehabiliterande insatser som är individuellt anpassade.

Teamet arbetar också med dina nätverk i så kallade resursgruppsmöten, där samverkanspartners och anhöriga är viktiga inslag. 

Digital förstärkt behandling

Du som får samtalsbehandling som insats kan också om det passar för dig erbjudas förstärkt behandling eller efterbehandling med hjälp av E-hälsostödet Previct.

Det är en digital behandling genom en app och ett webbaserat vårdprogram. 

Du och din behandlare gör upp en plan i det webbaserade vårdprogrammet för när du ska använda appen. Den skickar uppmaningar till dig utifrån vilken behandling du har - är det till exempel en behandling för att bli nykter får du uppmaningar om att göra nykterhetstest. 

Anhörigprogram

Har du någon nära dig som har problem med alkohol- narkotika- eller läkemedel? Är du orolig?

Du kan vara förälder, maka/make, vuxet barn, syskon, sambo eller nära vän. Personer över 20 år, bosatta i Nyköpings kommun, är välkomna att delta i vårt anhörigprogram.

Anhörigprogrammet ger dig:

  • kunskap om hur alkohol och droger påverkar oss medicinskt, psykologiskt och socialt.
  • ökad insikt om hur beroendet påverkar närstående.
  • redskap för hur du kan förbättra din situation och samtidigt hjälpa din närstående på bästa sätt.
  • kontakt med andra anhöriga och möjlighet att utbyta erfarenheter.

Anmäler dig gör du via telefon eller mejl till Pia van de Meulebrouck
Mejl: pia.van.de.meulebrouck@nykoping.se
telefon: 0155-248587

Boende

Vi har också olika boendeformer för personer som ska ta sig ur ett berende eller missbruk:

Kontakta oss

Missbruk och beroende

För stöd gällande beroende och missbruk (öppenvårdsenheten)
0155-24 75 47
regdso@nykoping.se
Besöksadress:
Hörnet Tullportsgatan/Östra Kyrkogatan

För frågor om beroende och missbruk (mottagningsgruppen)
0155-24 80 37
Telefontid 10-11:30

regdso@nykoping.se
Besöksadress:
Östra Rundgatan 11

Behöver du nå socialtjänst efter kontorstid?
Ring Social beredskap
073-773 72 73

Fax Social omsorg - vuxna:
0155-74028

Telefon växel:
0155-24 80 00

Områdeschef

Helena Persson
helena.persson@nykoping.se 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny