Medborgarskapsceremoni

Välkommen som ny svensk medborgare till Nyköping!

Nyköpings kommun välkomnar varje år nyblivna svenska medborgare som bor i Nyköping till en ceremoni vid Nyköpings hus på Nationaldagen 6 juni.

Alla som har blivit svenska medborgare under 2023, är från 18 år och uppåt och är bosatta i Nyköping får en inbjudan per post under maj månad. Har du eller någon du känner inte fått någon inbjudan, men borde vara med på medborgarskapsceremonin, mejla till susanna.skatteboe@nykoping.se 

I Nyköping firar vi Nationaldagen varje år med högtidliga flaggceremonier, utdelningar av stipendier, högtidstal, musik, dans och uppvisningar för allmänheten på Vallarna vid Nyköpingshus.

Medborgarskapsceremoniernas innehåll

En ceremoni ska förmedla ett budskap om att det svenska medborgarskapet är det viktigaste rättsliga förhållandet mellan medborgaren och staten, att medborgarskapet innebär friheter och rättigheter men också skyldigheter, samt att medborgarskapet är en grund för folkstyrelsen och står för samhörighet med Sverige.

Medborgarskapsceremonin, som blivit en uppskattad tradition, innehåller tal, sång, musik och fika.

Medborgarskapets betydelse

Medborgarskap är viktigt för människans känsla av samhörighet och delaktighet. En ny portalparagraf om medborgarskapets betydelse lyfts fram för att stärka medborgarskapets symboliska innebörd och högtidlighålla deras nya medborgarskap.

1 § ”Det svenska medborgarskapet är ett rättsligt förhållande mellan medborgaren och staten som medför rättigheter och skyldigheter för båda parter. Medborgarskapet förenar alla medborgare och står för samhörighet med Sverige. Medborgarskapet representerar det formella medlemskapet i det svenska samhället och är en grund för folkstyrelsen. I denna lag regleras hur en person blir och upphör att vara svensk medborgare."

Kontakta oss

Kontakta oss i formuläret nedan eller ring till Kommunservice på Nyköpings kommun tfn 0155-24 80 00.

 
 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny