Avlösning i hemmet

Du som vårdar en anhörig eller närstående som har ett omfattande omvårdnadsbehov kan ansöka om att få avlösning i hemmet. 

Anhörig till en person som har funktionsnedsättning

Avlösarservice i hemmet är insats för dig som är förälder eller anhörig till en person med funktionsnedsättning. Insatsen innebär att du kan få möjlighet till avlösning i hemmet, för att kunna handla, träna eller göra andra saker.

Avlösarservice kan ges både som en regelbunden insats och för oförutsedda situationer, alla tider på dygnet.

Så här ansöker du

För att ansöka om avlösarservice i hemmet vänder du dig till kommunens handläggare. Ansökan kan vara muntlig eller skriftlig.

Handläggaren gör en utredning för att se om den som ansökan gäller är berättigad till insatsen. Beslutet grundar sig på lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och det individuella behovet. Efter utredningen skickas ett skriftligt beslut till dig.

Anhörig till en person som är äldre 

Du som vårdar en anhörig eller närstående som har ett omfattande omvårdnadsbehov och inte kan lämnas ensam hemma har rätt till avlösning.

Avlösning i hemmet innebär då att hemtjänstpersonal kommer hem och avlöser dig som är anhörig.

Vad kostar det?

Avlösning upp till 20 timmar/månad ges kostnadsfritt. Därutöver beräknas kostnaden enligt gällande maxtaxa.

Ansökan

Du ansöker om avlösning i hemmet genom att ta kontakt med kommunens handläggare. Tillsammans går ni igenom dina behov och önskemål. Därefter prövas ansökan och du får ett beslut.

Kontakta oss

Myndighetsfunktionen äldre

myndighet.aldre@nykoping.se

Handläggare

Myndighetsfunktionen funktionsnedsättning

myndighet.funk@nykoping.se

Handläggare

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny