Blåvit illustration på fyra personer, de står två och två mot varandra, en yngre mot en äldre

Volontär för äldre

Som volontär för våra äldre är du till stor nytta och glädje samtidigt som du själv växer som människa. För dig som börjar som volontär bidrar det till att känna en meningsfullhet. 

Vill du bli volontär?

Den insats du gör bygger på frivillighet och ideellt arbete. Det bidrar till att det sociala nätverket växer både för dig och dina medmänniskor.

Insatsen utformas efter dina, mottagarens och verksamhetens behov och förutsättningar. Du har regelbunden kontakt med volontärsamordnaren som leder och organiserar insatser och stöttar dig i ditt uppdrag.

Vad kan du göra?

Volontärinsatser kan till exempel vara att:

  • träffa någon för ett samtal
  • gå en promenad
  • fika tillsammans
  • högläsa
  • följa med på en aktivitet
  • baka och laga mat
  • spela spel

Som volontär kan du, med enkla medel, göra skillnad för många.

Vill du få en volontär?

Volontärverksamheten erbjuder sällskap och stöd till äldre. Du ansöker om att få en volontär via formuläret längre ner på sidan.

Hur går det till?

Vill du göra en volontärinsats eller själv få hjälp av en volontär? Kontakta en volontärsamordnare på telefon, e-post eller via formuläret längst ner på sidan. Tillsammans pratar ni om dina behov eller vad du vill hjälpa till med.

Volontärsamordnaren gör sedan en matchning mellan parterna. Som volontär är du försäkrad under de uppdrag som utförs. En överenskommelse med tystnadslöfte skrivs alltid under innan uppdraget påbörjas.

Anmäl ditt intresse

Fyll i formuläret nedan och skicka in din intresseanmälan så kontaktar vi dig.

Intresseanmälan volontär

Jag vill

Frågor och svar

Vad innebär det att vara volontär?

Du bidrar med din tid och ditt engagemang för att glädja andra med aktiviteter som du själv väljer. Ofta handlar det om äldre personer som du blir ett socialt stöd för. Du ställer upp så mycket du själv vill med det som passar dig.

Ditt engagemang som volontär kan ge en medmänniska ökad livsglädje. Du kan hjälpa till att bryta en social isolering samtidigt som du själv ökar meningsfullheten i ditt liv. Din hjälp kan vara guldkanten i en annan människas liv.

Som volontär skriver du en överenskommelse med Nyköpings kommun. I den intygar du att du kommer att utföra volontäruppdrag enligt de riktlinjer och behov som gäller inom den verksamhet där insatsen genomförs. Du kan avsluta uppdraget efter samtal med volontärsamordnare. Uppdraget kan även avslutas om överenskommelsen inte följs.  

Om jag vill få en volontär, kan jag uttrycka särskilda önskemål?

Ja. Det matchas sedan mot en intresserad volontär.  

Vilket stöd får jag som volontär?

Volontärerna får stöd i form av kontinuerliga träffar med andra volontärer. Man får även introduktion med
personal och avstämningar med volontärsamordnaren. Du ingår i ett socialt sammanhang med andra människor som gör samhällsnytta.

Får jag någon ersättning som volontär?

Som volontär får man ingen ekonomisk ersättning. Du har en ansvars- och olycksfallsförsäkring när insatser utförs enligt vår överenskommelse. Ditt uppdrag gör dig rik på nya kontakter och erfarenheter. 

Har jag tystnadsplikt som volontär?

I volontäruppdraget får du inte föra vidare personliga uppgifter om de personer som du möter när du utför ditt uppdrag. Innan du startar ditt uppdrag får du skriva på en överenskommelse med ett tystnadslöfte.

Vilka samarbetar Nyköpings kommun med som kan vara till nytta för mig som volontär?

Vi samarbetar med många olika samhällsaktörer och verksamheter för att tillsammans möta de behov som är i vårt fokus. Vi samarbetar även med olika föreningar som också kan ha volontärer. Exempelvis Svenska kyrkan, Röda korset, Väntjänsten och SPF.

Det går att på egen hand hålla i aktiviteter och i den enskilda kontakten med en person eller familj. Vi har också volontäruppdrag där du kan göra aktiviteter tillsammans med andra volontärer eller personal. På så vis planerar och genomför du aktiviteten i samarbete. Det kommer du överens om med personalen.

Kan jag ha någon nytta av mitt volontäruppdrag?

Som volontär får du ett intyg efter avslutat uppdrag hos oss. Det kan du använda vid framtida arbetssökande eller liknande situationer. Du har också möjlighet att få referenser att använda i samma syfte och du bygger upp ett eget nätverk av kontakter. 

Om jag anmäler mitt intresse att bli volontär, kan jag själv påverka vilken tid jag kan tänka mig att utföra uppdraget?

Ja, du väljer själv hur du vill disponera din tid. Volontärsamordnaren kommer inte att schemalägga dig på uppdrag, inte såvida du själv önskar det.

Finns det en minimitid per månad som man behöver uppfylla för att vara volontär?

Nej, du avgör själv hur mycket tid du vill lägga på uppdraget och det kan variera över tid.

Finns det någon åldersgräns för att engagera sig som volontär?

Du ska vara minst 15 år för att bli volontär. Ditt uppdrag anpassas utefter dina erfarenheter och kunskaper.

Kontakta oss

Volontärsamordnare

Fredrik Sköld
Telefon: 0155-24 85 32
volontar@nykoping.se

 
 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny