För dig som har god man eller förvaltare

Du som får hjälp av en god man eller förvaltare ska kunna känna dig trygg och inte uppleva brister i stödet. Vår uppgift som Överförmyndarnämnd är att se till att gode män och förvaltare sköter sina uppdrag.

Vad gör en god man eller förvaltare?

En god man eller förvaltare kan hjälpa till med exempelvis ekonomin, bevaka juridisk rätt eller ge annat stöd i vardagen. Exempel på vad en god man eller förvaltare kan hjälpa dig med är:

  • Betala månadens räkningar och portionera ut fickpengar
  • Boka tid och vid behov vara med på möten hos myndigheter eller vården
  • Ansöka om exempelvis bostadsbidrag eller andra stödinsatser

 Läs mer om vad en god man eller förvaltare kan hjälpa dig med.

En god man eller förvaltare är inte antälld av kommunen utan jobbar ideellt men har rätt till ett arvode. Du kan läsa om arvode här.

Att byta god man eller förvaltare

Ibland finns det anledning till att byta god man eller förvaltare. Orsaken kan vara att samarbetet inte fungerar eller att något annat inträffat som gör ett byte av god man eller förvaltare nödvändigt.

Om du vill byta god man eller förvaltare kontakta överförmyndarkontoret.

Utökning/begränsning/upphörande av godmanskap eller förvaltarskap

Om du vill att ditt godmanskap eller förvaltarskap ska ändras på något sätt kan du höra av dig till oss på överförmyndarkontoret eller direkt till Nyköpings tingsrätt. Du, din gode man eller förvaltare kan också använda vår e-tjänst om upphörande/begränsning/utökning om du vill att något ska ändras.

Lämna synpunkter på god man eller förvaltare

Om du upplever oro eller vill lämna synpunkter kring ett uppdrag kan du höra av dig till oss på överförmyndarkontoret. Du behöver inte ha en god man eller förvaltare för att höra av dig, du kan också vara närstående, vårdpersonal, bankpersonal eller ha en annan anknytning till personen. 

Kontroll av gode mannen eller förvaltarens arbete

Det är Överförmyndarnämnden som utser gode män och förvaltare och kontrollerar att de utför sina uppdrag på ett korrekt sätt. Den som vill bli god man eller förvaltare får gå igenom noggranna kontroller där det bland annat  begärs utdrag ur brottsregistret och hos kronofogden för att se om personen har betalningsanmärkningar.

Tillsynen på gode män och förvaltare kan exempelvis vara att personelan på överförmyndarkontoret granskar de ekonomiska redovisningar och redogörelser som lämnas in. Det görs alltid en gång per år men kan göras oftare vid behov.

Överförmyndarkontorets personal gör också cirka 20 besök per år på särskilda boenden där det bor personer som har god man eller förvaltare. De pratar med chefer och vårdpersonal för att kontrollera att allt verkar vara som det ska

Kontakta oss

Överförmyndarkontoret

Finns i Stadshuset i Nyköping men jobbar för både Oxelösunds och Nyköpings kommun.
Nyköpings kommun
611 83 Nyköping
Telefon växel 0155-24 80 00

Telefontid
Måndag-Fredag kl. 10-12
0155-24 87 00
fax: 0155-26 78 08

 
 

 

 

 

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny