Illustration på en ung person som sitter ned och har många frågetecken och annat som i en cirkel runt sig

Stöd till barn och unga

Har du det jobbigt hemma eller är orolig och mår dåligt, då kan du få stöd och hjälp. 

Ungdomsmottagning - för dig mellan 13 och 23 år

På en ungdomsmottagning kan du få hjälp med många olika saker, tillexempel om du behöver någon att prata med om du kanske inte har det bra hemma eller stöd om du mår dåligt. Du kan också få  svar på frågor om kroppen, sex och relationer.

Läs mer och boka tid på ungdomsmottagningen. 

Ungdomsstödjare för både små och stora problem

Till ungdomsstödjare kan du som är mellan 10 och 20 år gammal vända dig med både små och stora problem.

Ungdomsstödjarna finns också på Instagram

UMO - ungdomsmottagning på nätet 

UMO är en ungdomsmottagning på nätet

BRIS - ring, chatta, mejla om du behöver prata

Bris kan du som är upp till 18 år kontakta om du behöver någon att prata med. Ring 116 111, chatta eller mejla. 

Jourhavande kompis - chatt

Jourhavande kompis är en chatt för dig som behöver någon att prata med 

Tjejjouren MIRA

Tjejjouren MIRA finns för för dig som definierar dig tjej och behöver någon att prata med, oavsett anledning.

Kontaktvägar om du mår dåligt

På webbsidan Mår du dåligt har vi samla information och kontaktvägar för dig som av olika anledningar inte mår bra. Här finns tips om vart du kan vända dig för att få hjälp. 

Om alkohol och droger

Öppenvård ungdom är till för dig upp till 20 år som har problem med alkohol narkotika eller droger eller riskerar att hamna i kriminalitet. 

Stöd på skolan - elevhälsan

På respektive skola finns elevhälsan dit du kan vända dig för att bara prata eller få stöd och hjälp. Hitta elevhälsan på din skola: 

Hjälp vid sexuell exploatering

ECPAT Sverige - barnrättsorganisation mot sexuell exploatering av barn, till exempel kränkningar, människohandel eller övergrepp både på nätet och i verkligheten. Du kan chatta, ringa eller mejla. Organisationen ger tips, råd och hjälp.   

Barn

Cumulus är en verksamhet för barn och ungdomar som varit med om svårigheter i familjen.

Barnahus Nyköping är till för barn upp till 18 år som misstänks vara utsatta för vålds- eller sexualbrott. 

På Familjecentralerna finns öppna förskolan och möjlighet att prata med kurator, för dig som har barn upp till 12 år. 

Barn och ungdomar upp till 17 år som inte mår bra kan få hjälp på barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen (BUP), på Nyköpings lasarett.

 

Öppna sidomeny