Grundskola

Här hittar du information om alla grundskolor i Nyköpings kommun, placering samt förskoleklass.

Förskoleklass

Förskoleklass ingår i den obligatoriska grundskolan, med ett stort inslag av skapande arbete och lek. Förskoleklass pågår under ungefär fyra timmar per dag. Resten av dagen finns möjlighet till fritidshem eller pedagogisk omsorg.

På Skolverket.se kan du läsa mer om förskoleklass och ta del av läroplanen.

Det år som ditt barn fyller 6 år får hen en basplacering på en skola. Basplaceringen beror på var du bor. En skola har alltså ett visst så kallat upptagningsområde.

Du som vårdnadshavare får hem ditt barns placeringserbjudande via en blankett i november året innan barnet ska börja i förskoleklass. Du väljer då att acceptera erbjudandet eller att tacka nej. Om du tackar nej har du möjlighet att söka annan skola (kommunal eller fristående), se mer information längre ned på sidan "Välja annan skola". Skolan tar då emot ditt barn i mån av plats.

Ansökan tidigare eller senare skolstart

Inför start i förskoleklass går det att ansöka om att:

  • ett barn ska tas emot tidigare
  • och det går att begära att skolplikten skjuts upp ett år, om särskilda skäl finns.

Ansökan tidigarelagd skolstart

Ansökan uppskjuten skolstart

Information om placering

Nyköpings kommun ansvarar för att alla barn folkbokförda i kommunen som har skolplikt får den utbildning de har rätt till. Alla barn har rätt till en placering inom rimligt avstånd till sitt hem.

För att kunna erbjuda alla elever en plats på en skola nära hemmet använder Nyköpings kommun så kallad basplacering. Det innebär att varje kommunal grundskola har ett upptagningsområde och att elever som bor inom detta område basplaceras på denna skola. 

Se på kartan var skolorna finns.

  1. I den vänstra kolumnen väljer du Barn och utbildning/skolupptagningsområde F-3
  2. Skriv in din adress i boxen längst upp på högra sidan
  3. Zooma ut på kartan

Välja annan skola

Du som vårdnadshavare har rätt att välja en annan skola för ditt barn. Önskar du att ditt barn ska gå på en annan kommunal grundskola använder du blanketten ”Byte av kommunal grundskola”. Ibland är det fler som önskar en viss skola än vad det finns platser, vilket kan innebära att du får avslag på din ansökan. Om en skola får ta emot fler ansökningar än det finns platser använder Nyköpings kommun följande turordningsregler:

  1. Vårdnadshavares önskemål
  2. Närhetsprincipen i form av basplacering
  3. Syskonförtur
  4. Relativ närhet

Du kan även använda denna blankett om du vill byta från fristående skola till kommunal skola för ditt barn.  

Om du vill att ditt barn ska gå på en fristående skola ska du kontakta denna skola för att få information om hur du ansöker om plats.

Tänk på att valet av skola kan påverka rätten till skolskjuts.

Läs mer om hur turordningsreglerna används här.

Flytta till Nyköping och ansöka om plats

Om du som vårdnadshavare vill ansöka till någon av Nyköpings kommuns kommunala grundskolor för ditt barn, som inte är folkbokfört i Nyköping behöver du ansöka om det. Läs mer om hur det fungerar när eleven är folkbokförd i en annan kommmun

Skolskjuts

Läs mer om skolskjuts. 

Skolplattform

För dig med barn i kommunal förskola, grundskola, fritidshem eller gymnasium använder vi systemet Schoolsoft.

Mer information

Läs mer om skolval på skolverket.se.

Besök gärna skolornas webbsidor:

Grundskolor i Nyköpings kommun

Publicerad: 2018-05-30
Uppdaterad: 2024-04-18