Frågor och svar om elevdatorer

Nedan finner du svar på vanliga frågor kring elevernas digitala enheter, nedan kallad “enhet”. En digital enhet kan vara till exempel en Chromebook, en bärbar PC, en bärbar MAC eller en iPad. Har du ytterligare frågor är du välkommen att kontakta rektor på din skola eller IKT-Strateg Conny Welén.

1. Varför ska eleverna ha egna digitala enheter?

I allas vardag är idag tekniken ett givet inslag och det är därför viktigt att använda digitala verktyg i skolan. Den digitala tekniken ger både elever ökade förutsättningar att klara kunskapskraven och lärarna bättre förutsättningar att klara sitt uppdrag. Dessutom finns det idag krav på användandet av IKT (Informations och kommunikationsteknologi) i undervisningen inskrivet i skolans styrdokument. För att möta kraven har vi i Nyköpings kommun valt att utrusta våra elever med digitala enheter.

2. Vad gör lärarna om eleverna kollar på fel sidor och inte gör skolarbetet?

Enheten är ett redskap som ska användas för skolarbete. Skolans regler för hur vi lär och umgås i klassrummet gäller oavsett om vi använder digitala enheter eller skolböcker. Samma regler gäller även för mobilanvändandet i skolan.

3. Varför spärrar ni inte av olämpliga internetsidor?

Vi har medvetet valt att jobba med frihet under ansvar. Spärrarna måste finnas i "huvudet” hos eleverna och de måste lära sig att hantera ansvar utan spärrar i både skolans och i de privata enheterna. Spärrarna för olämpliga sidor fungerar dessutom dåligt och påverkar digitala resurser som behövs i undervisningen på ett negativt sätt. Lärarna arbetar därför med IKT och etiska frågor tillsammans med eleverna istället för med maskinella spärrar.

4. Kommer ni att hålla koll på vad mitt barn använder enheten till?

Ja, skolan kan komma att kontrollera innehållet i den digitala enheten, vem som varit inloggad på den osv. Skola och hem måste samarbeta kring användningen av den digitala enheten. 

5. Vad händer om eleven glömmer enheten hemma?

Eleven förväntas ha med sin digitala enhet varje dag. Om eleven missar att ta med den en dag eller om den inte är laddad får eleven själv ta ansvar för att ta igen det eleven eventuellt missat.

6. Måste enheten vara laddad när eleven kommer till skolan varje morgon?

Ja, eleven behöver den i det dagliga arbetet i skolan. Om den inte är laddad kanske eleven får problem att hänga med eller uträtta sitt skolarbete på ett bra sätt, speciellt om eleven använder digitala hjälpmedel. Det är därför bra om du som vårdnadshavare kan påminna ditt barn om att enheten behöver laddas inför kommande skoldag.

7. Eleven kan inte ladda sin dator eftersom sladden kommit bort, vad ska eleven göra? 

Eleven förväntas ha sin enhet laddad inför varje skoldag. Om eleven tappar bort eller har sönder sladden får ni köpa en ny.

8. Vad ska eleven göra med sin enhet under idrottslektion eller på lunchen? 

Enheten ska alltid förvaras i elevens låsta skåp eller i låst utrymme på skolan när den inte behöver i skolarbetet.

9. Får eleven smycka sin enhet och fodral, till exempel med klistermärken?

Ja, men när enheten ska  återlämnas ska den vara ren och snygg och fri från klistermärken. Fodralet får eleven behålla efter studietiden och därför får man utsmycka det hur man vill.

10. Enheten funkar inte som den ska, vad gör man då?

Eleven ska då be den som är datoransvarig på skolan om hjälp. Kanske är det något som den datoransvarige lätt kan fixa, kanske är det ett garantiärende eller så kanske enheten måste bytas ut. Det är absolut förbjudet att själv skruva isär enheten, eftersom den ägs av Nyköpings Kommun.

11. Om enheten är sönder och behöver in på service, hur lång tid tar det innan eleven får tillbaka den?

Hur lång tid en reparation tar beror på vad som är fel med enheten. Om enheten behöver skickas på service har skolan en enhet som eleven kan låna medan den trasiga enheten är på reparation eller byts ut.

12. Datorn fungerar inte med det trådlösa nätverket hemma, kan skolan hjälpa mig?

Tyvärr kan skolan inte hjälpa till med tekniken i hemmet, utan ni behöver då kontakta till exempel er privata internetleverantör. 

13. Enheten blev kvarglömd på bussen! Vad gör man då? 

Kontakta den som är datoransvarig på skolan och berätta vad som har hänt. Om enheten inte kommer till rätta ersätter vi den och spärrar den gamla för vidare användning. Bussbolaget brukar samla in upphittade enheter och höra av sig till oss, så kanske kommer den till rätta efter ett tag.

14. Enheten blev stulen i skolan, måste vi betala den då? 

Under förutsättning att eleven har förvarat och hanterat den digitala enheten enligt avtalet ersätts enheten av kommunen. Det är viktigt att eleven alltid håller datorn under uppsikt eller inlåst i skåpet eller låst utrymme. Vid frågor, kontakta skolans rektor.

15. Eleven tog med en egen mus till sin enhet, men den blev stulen. Vem ersätter?

Skolans försäkring omfattar inte egen teknisk utrustning, till exempel mobiltelefon eller en mus till den digitala enheten. Skolan kan alltså inte ansvara för utrustning som eleven själv tar med.

16. Eleven tappade enheten i golvet i skolan, vem ersätter?

Vid olyckshändelse under skoltid står kommunen för kostnaden men inte om det beror på ovarsamt, vårdslöst eller avsiktligt agerande från eleven. Vid frågor, kontaka skolans rektor. 

17. Eleven spillde dricka över enheten när den envändes hemma, vem ersätter?

Vid olyckshändelser på fritiden står kommunen för kostnaden men inte om det beror på ovarsamt, vårdslöst eller avsiktligt agerande från eleven. Vid frågor, kontaka skolans rektor. 

18. Enheten börjar bli sliten i det yttre efter att den har färdats fram och tillbaka till skolan. Kommer vi bli ersättningsskyldiga för det?

Nej, normalt slitage som blir efter hand är ingenting som ni kommer krävas ersättning för. Kommunen räknar med att enheterna efter tre år har en del slitageskador. Ni kan bara bli ersättningsskyldiga för oaktsamheter. Vid frågor, kontaka skolans rektor. 

19. Vad gör vi med enheten över sommarlovet?

Enheten ska inte lämnas in över sommarlovet, ta med den hem.

20. Måste vi ha skrivare hemma för att mitt barn ska kunna skriva ut sitt skolarbete?

Nej. Vi försöker medvetet minska antalet utskrifter genom att arbeta i digitala miljöer som till exempel Google Classroom. När utskrift behövs finns möjlighet att skriva ut på skolan.

21. Vi har inte internet hemma, hur kan ni begära att uppgifter ska göras hemma där man behöver tillgång till internet?

Det gör vi inte. Tillgång till internet finns i skolan. Om eleven behöver internet för att göra klart skolarbete ska skolan tillhandahålla plats för skolarbete på skolan. 

22. Jag vill inte att mitt barn ska ha en egen digital enhet eftersom han/hon då bara sitter och spelar. Hur tänker ni att vi ska kunna begränsa det nu?

Enheten är främst till för skolarbete. Ni som föräldrar sätter gränser för datoranvändande i hemmet. Eleverna behöver dock en digital enhet i skolan för att kunna uppfylla de kunskapskrav som står i skolans styrdokument.

23. Kan man köpa ut enheten när studietiden är slut?

Ja. Eleverna kommer ha möjlighet till att köpa ut sin enhet efter avslutad utbildning (enheten måste vara 3 år gammal). Enheten kommer säljas i befintligt skick till marknadspris av de samarbetspartner som Nyköpings kommun har när det gäller digitala enheter. Det är inte möjligt att köpa loss en enhet innan de tre åren har löpt ut. Vid till exempel flytt eller byte av skola går det alltså inte att köpa ut enheten om den inte är 3 år gammal.

Det gäller dock inte för Ipad, för att livscykeln på en Ipad är längre.

Priset man får köpa ut för är ett lågt marknadspris för begagnade enheter av samma ålder och typ. Om man väljer att inte köpa ut sin enhet så ska enheten med tillhörande strömkabel returneras till skolan. Fodralet får eleven behålla.

Kontakta oss

Frågor om elevdator

Telefon Kundservice: 0155-24 80 80

Telefontid: Helgfri vardag kl 09:00-16:00

 
 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny