Undervisning i modersmål

Talar ni ett annat språk än svenska hemma? Då kan ditt barn få modersmålsundervisning. Modersmålsundervisning erbjuds i årskurs 1–9.

Förutom att utveckla kunskaperna i det egna språket har modersmålsundervisningen stor betydelse för barns identitets-, personlighets- och tankeutveckling. Att kunna sitt modersmål bra hjälper barnet att bli bättre på svenska, andra språk och andra ämnen.

Ett eget ämne

Modersmålsundervisningen är frivillig. När ditt barn har börjat med modersmålsundervisning är det som vilket annat ämne som helst i skolan, med egen kursplan och egna kunskapskrav och betyg från årskurs 6. Modersmålsundervisningen sker oftast på eftermiddagar efter skoltid.

Vem kan få undervisning i sitt modersmål?

Ett barn kan få modersmålsundervisning om:

  • en eller båda vårdnadshavarna har ett annat språk än svenska som modersmål,
  • språket är barnets dagliga umgängesspråk i hemmet och
  • barnet har grundläggande kunskaper i språket (goda kunskaper i gymnasieskolan).

Läs mer om hur vi bedömer barnens kunskaper i sitt modersmål. 

Adoptivbarn som har ett annat modersmål än svenska har rätt till modersmålsundervisning, även om språket inte är det språk som eleven dagligen talar i hemmet. Barnet behöver inte heller ha grundläggande kunskaper i språket.

Barn som har föräldrar eller syskon som är döva eller har en hörselnedsättning som kräver teckenspråk erbjuds modersmålsundervisning i teckenspråk.

Förutsättningar för undervisning i modersmål

För att barnet ska få modersmålsundervisning krävs det att:

  • det finns minst fem barn som önskar undervisning
  • det finns en lämplig lärare.

Barn som tillhör de nationella minoritetsspråken finska, tornedalsfinska (meänkieli), samiska, romani chib och jiddisch kan få undervisning även om endast ett barn önskar språket.

Modersmålsundervisning kan endast erbjudas i ett språk per barn.

Ansök om modersmålsundervisning

Ladda ner blanketten och lämna in till barnets skola.

Ansökan modersmålsundervisning

Säga upp modersmålsundervisning

Du måste säga upp barnets plats skriftligt om du vill avsluta modersmålsundervisningen. Ladda ner blanketten och lämna in till barnets skola.

Uppsägning modersmålsundervisning

Studiehandledning – stöd på sitt modersmål

Ett barn som inte klarar att följa undervisningen på svenska har rätt att få stöd i form av studiehandledning på sitt modersmål. Det gäller om barnet riskerar att inte nå de kunskapskrav som ska uppnås i ett eller flera ämnen. Skolans rektor bestämmer tillsammans med ämneslärare hur många studietimmar som behövs för varje barn, och under hur lång period barnet kan få studiehandledning. Du som vårdnadshavare behöver inte ansöka om studiehandledning.

Läs mer

Du kan läsa mer om modersmålsundervisning på Skolverkets webbplats. 

Kontakta oss

Resultatenhetschef modersmål och studiehandledning

Ihsan Batti
073-149 31 26
ihsan.batti@nykoping.se

 
 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny

Nyheter