Vem har rätt till undervisning i modersmål?

Om ditt barn har ett annat modersmål och har grundläggande kunskaper i det språket kan ditt barn ha rätt till modersmålsundervisning. Här förklarar vi hur vi bedömer barnets språkkunskaper.

Ett barn kan få modersmålsundervisning om:

 • en eller båda vårdnadshavarna har ett annat språk än svenska som modersmål,
 • språket är barnets dagliga umgängesspråk i hemmet och
 • barnet har grundläggande kunskaper i språket (goda kunskaper i gymnasieskolan).

Det är modersmålsläraren som bedömer barnets kunskaper i språket och det är rektorn på skolan som beslutar om barnet har rätt till modersmålsundervisning.

I modersmålslärarens bedömning ingår hörförståelse och muntlig kommunikation. Kraven på barnets grundläggande förmåga ökar med ålder eftersom kraven i kursplanen ökar ju äldre barnet är.

Det här ska eleven klara av:

Årskursangivelserna ska ses som ungefärliga riktmärken.

Årskurs 1–3

 • Barnet lyssnar och förstår enkla samtal och enkla berättelser.
 • Barnet samtalar om bekanta ämnen på ett enkelt sätt.
 • Barnet beskriver en bild och berättar enkelt om händelseförloppet i en bild/ serie av bilder.

Årskurs 4–6

 • Barnet lyssnar och förstår huvudinnehållet i tydligt vardagligt språk om välkända företeelser.
 • Barnet deltar, kommenterar i längre samtal: ställer frågor, ger svar om ämnen av personligt intresse.
 • Barnet uttrycker sina känslor, erfarenheter och tankar.
 • Barnet återberättar strukturerat händelseförloppet i en uppläst berättelse, film eller något de själva varit med om.

Årskurs 7–9

 • Barnet lyssnar, följer med och förstår huvudinnehållet i en muntlig framställning, (av berättande, beskrivande, förklarande och argumenterande karaktär) under förutsättning att ämnet är bekant.
 • Barnet förstår nyanserat och värdeladdat språk med inslag av idiomatiska uttryck och deras roll i budskapet.
 • Barnet samtalar och diskuterar på ett vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk.
 • Barnet diskuterar aktuella samhällsfrågor och kulturella uttrycksformer som är bekanta.

Läs mer om undervisning i modersmål

Läs mer om modersmålsundervisning här.

Kontakta oss

Resultatenhetschef modersmål och studiehandledning

Ihsan Batti
073-149 31 26
ihsan.batti@nykoping.se

 
 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny