Skolfoto och skolkatalog

Här hittar du mer information om vad som gäller rörande samtycke vid skolfotografering. 

Skolfotografering är en lång tradition, men har inget med våra verksamheter att göra. Redan innan nya personuppgiftslagen, GDPR, trädde kraft i maj 2018, så gällde att samtycke för fotografering ska hämtas in av skolfotograferingsföretaget själva – och inte skolan. Förskolan eller skolan upplåter helt enkelt lokal och tidpunkt för fotograferingen. 

Skolfotograferingsföretaget ska vara medlem i SER (Sveriges Elevfotografers Riksförbund) och följer därmed den överenskommelse som träffats med Datainspektionen om behandling av personuppgifter i skolfotoverksamhet. Det betyder att hantering av personuppgifter inte görs av Nyköpings kommun. 

Skolfotograferingsföretaget ska alltid informera innan en skolfotografering. Ska inte ditt barn delta i skolfotograferingen ber vi dig anmäla detta till skolan/förskolan eller skolfotograferingsföretaget.

Läs om samtycke till skolfoto och skolkatalogen på respektive skolfotograferingsföretags webbsida. 

Det är respektive rektor som beslutar om fotografering på förskolan/skolan ska ske eller inte. 

Öppna sidomeny