Bild på ryggtavlan på elever som deltar i projektet

Toleransprojektet

Här får du som deltagare lära dig om allas lika värde. Projektet handlar om att jobba långsiktigt för social sammanhållning och integration. Det handlar om att få unga människor att hitta sin roll och identitet i ett positivt socialt sammanhang, lära dem om mänskliga rättigheter, intoleransens konsekvenser, förutsättningar för demokrati och samexistens.

Vad är Toleransprojektet?

Toleransprojektet är ett nationellt nätverk som har funnits i närmare tjugo år. Fokus ligger på demokrati, värdegrund och tolerans och målgruppen är elever i årskurs 8. Toleransprojektet i Nyköpings kommun har pågått sedan 2016 och genomförs som ett samarbete mellan Barn Utbildning Kultur och Social omsorg. Sedan 2021 samarbetar Toleransprojektet också med föreningen Ung Kraft. 

Vad är syftet?

Projektets syften är att öka förståelsen för alla människors lika värde hos ungdomar och ge dem verktyg att reflektera över sina egna och andras sociala roller och identiteter. Genom att arbeta med unga människors självbild, självförtroende och tillit är målet att hjälpa dem hitta en plats i samhällsgemenskapen.

På samhällsnivå verkar Toleransprojektet långsiktigt och förebyggande för ökad social sammanhållning och integration. På individnivå stimulerar Toleransprojektet den unga människan att medvetet välja att vara den bästa versionen av sig själv, i ett nytt socialt sammanhang.

Hur går det till?

Projektet ger eleven möjlighet att fördjupa sig i framförallt historia, religion, samhällskunskap, skrivande och talande. Eleverna diskuterar, skapar, skriver och samarbetar med utgångspunkt i fakta, frågor och berättelser som rör Förintelsen och andra omvälvande händelser i mänsklighetens historia. Toleransprojektet arbetar i första hand med demokrati, mänskliga rättigheter, etiska dilemman och existentiella frågor.

Två grupper med 25 elever vardera deltar i Toleransprojektets undervisning. Eleverna har olika bakgrunder och får undervisning varannan vecka utanför ordinarie skolmiljö. Varje gång finns tid avsatt för läxor.

Mot slutet av Toleransprojektet görs en resa till Förintelsens minnesplatser i Polen. Resan innebär att eleverna får uppleva och reflektera kring de teman och frågor som behandlats i projektets undervisning. Resan är också en viktig del i att bygga social sammanhållning och gemenskap.

Vilka elever deltar?

Elever i årskurs 8 folkbokförda i Nyköping kan ansöka om en plats i Toleransprojektet. Det finns 50 platser per år och urvalet görs i första hand av skolpersonalen med stöd av Toleransprojektets ledare.

Eleverna söker till Toleransprojektet av många olika skäl. Det kan vara för att utveckla sina kunskaper, sin självkänsla, sina vänskapsrelationer, sitt beteende gentemot andra eller för att hitta studiemotivation. Alla har dock gemensamt att de tror att Toleransprojektet kan vara viktigt för dem.

För läsåret 20/21 kan elever från Nyköpings högstadium, Mikaeliskolan, Vittra Kungshagen, Fokusskolan, Nyköpings Friskola och Nyköpings Enskilda grundskola ansöka om att vara med i projektet.

Vilka arbetar i projektet?

Toleransprojektets ledargrupp består av toleranspedagoger och ungdomsstödjare samt ledare från föreningen Ung kraft. Ledarna arbetar nära lärare, elevhälsa och skolledning från de skolor som deltar.

Hur finansieras projektet?

Barn- och ungdomsnämnden och Socialnämnden i Nyköping finansierar Toleransprojektet. Satsningen är en del i kommunens långsiktiga och förebyggande arbete för social sammanhållning, integration och att skapa trygga rum för ungdomar. För deltagande elever är Toleransprojektet helt kostnadsfritt.

Kontakta oss

Malin Mattsson Flennegård (toleranspedagog)
malin.matsson.flennegard@nykoping.se

Martin Svensson (ungdomsstödjare)
martin.svensson@nykoping.se 

 
 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny